Doradztwo

Wojna w Ukrainie. Jak uzyskać status uchodźcy?


Wybuch wojny za naszą wschodnią granicą wywołał największy exodus uchodźców od 1945 roku. Ludzie uciekają w obawie o swoje życie, szukają przystani, gdzie mogą przeczekać wojenną zawieruchę. Najwięcej uchodźców kieruje się w stronę polskiej granicy. Osoby przybywające do Polski mogą liczyć na uproszczone procedury. Jak one wyglądają i co dają?

Każdy, kto ucieka ze swojego kraju w obawie przed wojną, prześladowaniami, łamaniem praw człowieka, staje się uchodźcą. Status uchodźcy jedynie potwierdza ten fakt.

Dotychczas było tak…

Zwykle najpierw należy złożyć wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej u Straży Granicznej. Po wypełnieniu wniosku i wstępnej rozmowie z pracownikami Straży Granicznej, dokumenty zostają przekazane do Urzędu ds. Cudzoziemców i to szef tego urzędu podejmuje decyzję o przyznaniu statusu uchodźcy.

Następnie uchodźca jest kierowany do punktu recepcyjnego, a następnie do otwartego ośrodka dla cudzoziemców. Procedura przyznania statusu uchodźcy w Polsce trwa zwykle ok. 6 miesięcy, a każda osoba otrzymująca status uchodźcy wchodzi w posiadanie specjalnego dokumentu TZTC (Tymczasowego Zaświadczenia Tożsamości Cudzoziemca). W normalnych warunkach, cudzoziemiec przez pierwsze 6 miesięcy od zatwierdzenia wniosku o status uchodźcy nie może podjąć pracy na terenie Polski.

W obliczu wybuchu wojny polski rząd zdecydował o zmianie przepisów i uproszczeniu procedur.

Jak wyglądają uproszczone procedury?

Zatem wszystkie osoby opuszczające Ukrainę zostaną wpuszczone do Polski.

Polskie władze uprościły obecnie dotychczasowe procedury, aby ułatwić Ukraińcom otrzymanie schronienia. M.in. ze strony Prezydent.pl dowiemy się, że obywatele Ukrainy przy przekraczaniu polskiej granicy nie muszą rejestrować się od razu w punktach recepcyjnych, mogą od razu podróżować do swojego miejsca docelowego. Aktualnie nie trzeba dodatkowo legalizować swojego pobytu – pieczątka w paszporcie lub zaświadczenie wystawione przez polską Straż Graniczną przy wjeździe do Polski są wystarczające.

Warto tez podkreślić, że Ukraińcom, którym kończy się legalnym pobyt w Polsce, zostanie on przedłużony, tak aby nie byli zmuszeni opuszczać kraju.

Osoby z Ukrainy chcące zalegalizować swój pobyt w Polsce powinny zgłosić się do punktów recepcyjnych.

Wykaz punktów znajduje się na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/udsc/ukraina—ua

W miejscach recepcyjnych zorganizowano pomoc medyczną, wyżywienie, noclegi i wsparcie w poszukiwaniu tymczasowego mieszkania. Polski Fundusz Rozwoju udostępnia potrzebującym Ukraińcom mieszkania.

W punktach Ukraińcy mogą składać wnioski o ochronę międzynarodową. Zapewnia ona:

  • pobyt,
  • dostęp do rynku pracy,
  • prawo korzystania z opieki społecznej,
  • służby zdrowia,
  • prawo do przekraczania granicy w oparciu o dokument podróży
  • świadczenia pieniężne na utrzymanie i naukę polskiego,
  • pobyt w mieszkaniu chronionym.

Dla uchodźców uciekających przed wojną uruchomiono również darmowe przejazdy pociągami czy komunikację miejską.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
257 wyświetleń

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *