Wiadomości

Pomoc humanitarna dla Ukrainy. Jakie dokumenty?


Ministerstwo Finansów poinformowało, że pomoc humanitarną dla Ukrainy nie przekraczającą kwoty 1000 euro można zgłosić ustnie w najbliższym granicznym urzędzie celnym.

Resort finansów znacznie uprościł procedury udzielania pomocy naszym wschodnim sąsiadom. Towary unijne będące pomocą humanitarną kierowaną na terytorium Ukrainy o wartości do 1000 euro można przewieść zgłaszając je ustnie w urzędzie celnym na granicy.

Natomiast, gdy wartość pomocy przekracza 1000 euro można skorzystać z formularza przekroczenia granicy dla humanitarnych transportów ciężarowych, który jest dostępny na stronie pomagamukrainie.gov.pl.

W komunikacie MF czytamy: Wypełnienie tego formularza upraszcza procedurę wysyłki pomocy humanitarnej przez graniczne przejścia drogowe w Dorohusku i Korczowej. Pojazdy, które przekraczają granice z wykorzystaniem tego formularza, są już automatycznie awizowane na wskazanym przejściu.

 Dodano, że obsługa transportów jest ułatwiona. Pojazdy przewożące pomoc humanitarną będą specjalnie oznakowane a cała procedura nie wymaga dopełniania jakichkolwiek formalności celnych w systemie AES/ECS2.

Z formularza mogą korzystać również osoby organizujące wysyłkę z innych państw członkowskich UE. Jeżeli organizator transportu z pomocą humanitarną z innego kraju nie może sam posłużyć się formularzem, ze względu na brak możliwości podpisania dokumentu profilem zaufanym, wówczas powinien skontaktować się z organizacją charytatywną albo instytucją publiczną w Polsce, która może w jego imieniu wypełnić i podpisać formularz (w takim przypadku nie jest wymagane pełnomocnictwo), lub zgłoszenie elektroniczne do procedury wywozu składane do systemu AES/ECS2 – czytamy w oświadczeniu resortu finansów.

Towary spoza UE

W przypadku towarów pochodzących spoza Unii a przeznaczonych w ramach pomocy humanitarnej dla uchodźców z Ukrainy procedura wygląda inaczej. Jeśli towar znajduje się już w Polsce, konieczne jest złożenie do systemu AIS/IMPORT zgłoszenia do procedury dopuszczenia do obrotu. A także złożenie zgłoszenia tranzytowego T1 do systemu NCTS.

Co z konwojami humanitarnymi?

Podmioty, organizacje i instytucje zamierzające organizować i wysyłać konwoje humanitarne na Ukrainę w celu realizacji procedur w systemach informatycznych AES/ECS2, NCTS2 i AIS/IMPORT powinny zgłaszać się do najbliższego oddziału celnego. Uzyskają tam informacje o zasadach realizacji tych procedur. Zasadą jest – jak informuje MF – że obejmowanie procedurą celną nie odbywa się w urzędach celnych granicznych tylko realizowane jest w placówkach wewnętrznych. Ogólnopolska siatka oddziałów celnych, dostępna jest na stronie Centrum Urzędowego Dokonywania Odpraw (CUDO).

Zgodnie z wyjaśnieniem resortu finansów, oddziałom celnym należy przekazać wykaz towarów, które mają zostać objęte pomocą humanitarną. Umożliwi tKrajowej Administracji Skarbowej (KAS) przekazanie zwrotnie informacji, czy towary te nie są objęte zakazami lub ograniczeniami wywozowymi. A także pozwoli na określenie listy dokumentów, jakie ewentualnie powinny zostać przedstawione organowi celnemu.

Źródło: MF/PAP

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
296 wyświetleń

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *