Biznes

Polski Ład. Dokumenty, które możesz wypełnić przed wypłatą


Od 1 stycznia w życie weszły nowe przepisy podatkowe, a wraz z nimi ulgi podatkowe. Część pracodawców informuje o tym pracowników, przekładając do wypełnienia odpowiednie oświadczenia i deklaracje. Ich wypełnienie przełoży się na styczniową wypłatę.

Przede wszystkim PIT-2.

 Od 1 stycznia 2022 roku każdy podatnik osiągający dochody opodatkowane według skali podatkowej skorzysta z kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 000 zł. Poprzednia kwota, w wysokości 8 000 zł, była malejąca (miała charakter degresywny) i nie przysługiwała każdemu.

Zatem, jeśli osiągasz przychody z wynagrodzenia za pracę na etacie, możesz złożyć do pracodawcy wniosek o pomniejszenie kwoty zaliczki o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (PIT 2 do pobrania – https://www.podatki.gov.pl/pit/formularze-do-druku-pit/#PIT-2).

Pracodawca może odjąć od podatku kwotę zmniejszającą, jeżeli poza przychodami z pracy nie:

 • otrzymujesz emerytury lub renty za pośrednictwem płatnika, który z mocy ustawy stosuje zmniejszenie zaliczki od tego świadczenia;
 • osiągasz dochodów z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną;
 • osiągasz dochodów opodatkowanych wg skali podatkowej, od których sam jesteś zobowiązany obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy;
 • otrzymujesz świadczeń pieniężnych wypłacanych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Jeżeli pracujesz na kilku etatach, PIT-2 możesz złożyć tylko u jednego pracodawcy.

Raz złożony PIT-2 zachowuje ważność w kolejnych latach podatkowych – aż do jego odwołania lub wycofania przez pracownika.

Ulga dla klasy średniej

Polega ona na odliczeniu od dochodu, która jest ustalana indywidualnie w oparciu o wysokość uzyskanych przychodów. Dotyczy ona pracowników etatowych oraz przedsiębiorców rozliczających się na skali podatkowej. Muszą oni jednak spełniać jeden warunek. Ich roczne przychody muszą mieścić się w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł. To oznacza pensję na poziomie od 5701 zł do 11 141 zł brutto miesięcznie.

Jak podkreślają eksperci, ulga ta nie musi być dobra dla podatnika. W wielu przypadkach może sprawić, że podatnik będzie miał niedopłatę podatku dochodowego. Oznacza to ryzyko zwrotu pieniędzy. Dla przykładu – przekroczy o 1 zł próg i straci prawo do ulgi. Będzie się to wiązało z koniecznością zwrotu pieniędzy – nawet 2287 zł (maksymalny zysk z ulgi dla klasu średniej to 190,5 zł miesięcznie). Niedopłata może dotyczyć:

 • osoby o  nieregularnych dochodach,
 • gdy mamy do czynienia z dochodami z kilku źródeł,
 • osoby pracujące w wybranych miesiącach,
 • zarabiający poniżej 5701 brutto, ale otrzymujący sporadycznie  dodatki np. jednorazowe lub nagrodę jubileuszową.

Jako, że ulga będzie rozliczana automatycznie przez pracodawcę, warto pomyśleć o jej nieuwzględnianiu. Wtedy księgowość rozliczy Cię tylko z danej pracy w tym jednym miejscu. W przypadku gdy zmieścimy się w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł, dostaniemy zwrot podatku.

Więcej o uldze na https://www.podatki.gov.pl/media/7520/polski-lad-przewodnik-dla-pracownika.pdf

PIT -0

To zachęta do dalszej pracy. Dotyczy on seniorów, którzy postanowili sobie dorobić. Ulga ta zwalnia emeryta z podatku dochodowego z niektórych przychodów. Takie osoby nie będą płacić podatku od przychodów z pracy na etacie, zleceniu lub działalności gospodarczej – do kwoty 85 528 zł rocznie. Dodatkowo pracujący seniorzy, niepobierający emerytury i rozliczający się według skali podatkowej, będą płacić podatek dopiero po przekroczeniu 115 528 zł zarobków (30 tys. zł kwoty wolnej + 85 528 zł ulgi).

Szczegóły na https://www.podatki.gov.pl/media/7528/polski-lad-przewodnik-pit0-seniorzy.pdf

PIT – 0 dla rodzin 4+

Rodzice wychowujący co najmniej 4 dzieci będą korzystać z PIT-0 dla rodzin 4+. To aż 85 528 zł przychodu bez PIT na każdego rodzica. Z PIT-0 dla rodzin 4+ można skorzystać już w trakcie roku przy obliczaniu zaliczek na podatek. Ze zwolnienia może skorzystać, gdy przychody podatnika wynikały z:

 • stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy,
 • umów zlecenia,
 • działalności gospodarczej (bez względu na to, jak będzie ona opodatkowana – liniowo, według skali podatkowej czy ryczałtem).

Dodatkowo podatnicy będący:

 • rodzicem,
 • opiekunem prawnym, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało lub sprawował funkcję rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą, a w przypadku pełnoletnich uczących się dzieci – wykonywał ciążący na nim obowiązek alimentacyjny albo sprawował funkcję rodziny zastępczej (z pewnymi zastrzeżeniami).

Aby skorzystać z ulgi trzeba złożyć oświadczenie.

Więcej na https://www.podatki.gov.pl/media/7540/polski_lad_przewodnik_pit0_rodziny_4-_5.pdf

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
57 wyświetleń

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *