Finanse

Skarbówka będzie miała wgląd w nasze konta


Od 1 lipca naczelnik Urzędu Skarbowego będzie mógł zwrócić się do banku z żądaniem wydania informacji bankowej. Również takiej osoby, która nie ma statusu podejrzanego. W jednym z przepisów Polskiego Ładu zastąpiono bowiem słowo „podejrzany” określeniem „osoba fizyczna”.

Związek Banków Polskich mówi o bardzo niebezpiecznym wyłomie w prawie. Chodzi o naruszenie dotychczasowych zasad związanych z dostępem organów prowadzących postępowania do tajemnicy bankowej. – Nawet prokurator w postępowaniu karnym nie ma dostępu do informacji objętych tajemnicą bankową na etapie wcześniejszym (czyli w postępowaniu przygotowawczym, kiedy nikomu nie są postawione konkretne zarzuty) – mówi Tadeusz Białek, prezes Związku Banków Polskich.

Podejrzany zamiast osoby fizycznej

Z informacji, do których dotarł money.pl wynika, że przepis poszerzający uprawnienia fiskusa jest prawdopodobnie klasyczną „wrzutką”. Ktoś zrobił ją na etapie prac parlamentarnych nad pakietem ustaw podatkowych Polskiego Ładu w Sejmie. Dlatego zmiana przeszła wśród setek poprawek praktycznie niezauważona i bez przeszkód została przegłosowana.

Jak łatwo się domyślić, zmiana ta w ogromnym stopniu ułatwi pracę urzędom skarbowym. Już nie tylko szef KAS, czy naczelnicy urzędów celno-skarbowych, ale każdy naczelnik urzędu skarbowego właściwego dla danego podatnika, będzie mógł żądać od banków informacji w sytuacji tylko prowadzenia czynności sprawdzających związanych z podejrzeniem popełnienia przestępstwa. Zatem na etapie postępowania przygotowawczego (postępowanie w sprawie), nie zaś jak było to możliwe dotychczas na etapie późniejszym, czyli już po postawieniu zarzutów – tłumaczy ekspert prawa bankowego, dr Remigiusz Stanek, radca prawny, partner w Stanek Legal.

Skarbówka dostanie zatem do ręki potężną broń.

Jakie informacje może otrzymać?

Dzięki podmienieniu w przepisie słowa „podejrzany” na „osoba fizyczna” urzędy skarbowe mogą de facto każdą osoba uznać za podejrzaną. I może domagać się informacji o:

– posiadanych lub współposiadanych rachunkach bankowych, lub posiadanych pełnomocnictw do dysponowania rachunkami bankowymi. Liczby tych rachunków lub pełnomocnictw, obrotów i stanów tych rachunków, z podaniem wpływów, obciążeń rachunków i ich tytułów oraz odpowiednio ich nadawców i odbiorców,

–  posiadanych lub współposiadanych rachunkach pieniężnych, rachunkach papierów wartościowych lub posiadanych pełnomocnictw do dysponowania takimi rachunkami, liczby tych rachunków, a także obrotów, stanów tych rachunków oraz ich historii,

–  zawartych umowach kredytowych lub umowach pożyczki, z podaniem wysokości zobowiązań wynikających z tych kredytów lub pożyczek, celów, na jakie zostały udzielone, i sposobu zabezpieczenia ich spłaty, a także umów depozytowych, umów udostępniania skrytek sejfowych oraz ich historii,

 – nabytych za pośrednictwem banków akcji Skarbu Państwa lub obligacji emitowanych przez Skarb Państwa. Obrotu tymi papierami wartościowymi czy obrotu wydawanymi przez banki certyfikatami depozytowymi lub innymi papierami wartościowymi.

Co na to Ministerstwo?

Ministerstwo Finansów tłumaczy z kolei, że zmiany w przepisach polegające na zastąpieniu słowa „podejrzany” określeniem „osoba fizyczna” wynikają z tego, że na etapie wszczęcia postępowania karnego skarbowego „w sprawie” nie występuje jeszcze podejrzany.

Obecne brzmienie przepisu dotyczące tylko podejrzanego uniemożliwia organom administracji skarbowej pozyskanie informacji z banku na etapie postępowania w sprawie – czytamy w komunikacie prasowym.

Źródło: Money.pl

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
197 wyświetleń

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.