Polityka

Polacy nie chcą migrantów


Z sondażu przeprowadzonego przez CBOS wynika, że aż 58 procent Polaków nie życzy sobie, żeby migranci mieli możliwość występowania o azyl w Polsce.

Poprzednie badania Centrum Badania Opinii Społecznej przeprowadził we wrześniu br. Z zestawienia wyników tych badań wynika, że w grudniowym sondażu zmalała liczba osób nie mających zdania w tym temacie (o 6 proc.).Przełożyło się to na negatywną opinię na temat imigrantów.  punktów procentowych), co przełożyło się na zaostrzenie sprzeciwu (wzrost o 6 punktów) – podaje CBOS. Nadal utrzymuje się niechętny stosunek do umożliwiania migrantom przebywającym na granicy z Białorusią dostępu do procedury azylowej.

Jak podaje CBOS, dwie trzecie Polaków (66 proc.) popiera wybudowanie na granicy z Białorusią zapory, która utrudniałaby nielegalną migrację. Brak poparcia dla tego sposobu uszczelnienia granicy deklaruje co czwarty badany (26 proc).

71 proc. badanych uważa, że dziennikarze powinni mieć dostęp do terenów przy granicy z Białorusią. Z tego 42 proc. wyraża tę opinię w sposób zdecydowany, 21 proc., czyli jedna piąta respondentów, jest przeciwnego zdania.

Przekonanie, że wstęp do strefy nadgranicznej powinny mieć pozarządowe organizacje humanitarne i wolontariusze udzielający pomocy migrantom, jest jeszcze częstsze. Wyraża je blisko trzy czwarte ankietowanych (74 proc.). Natomiast nie zgadza się z tym jedna piąta (20 proc.) – czytamy w komunikacie.

Ankietowanych zapytano także o to, jak oceniają działania rządu w sprawie kryzysu na granicy z Białorusią. 54 proc. ocenia je pozytywnie, negatywnie postrzega je 34 proc. badanych.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
62 wyświetlenia

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *