Wiadomości

Koniec ze złotym paszportem. Sankcje dla bogatych Rosjan i Białorusinów


Europejskie wartości nie są na sprzedaż – stwierdza Komisja Europejska. Wezwała też kraje Unii do cofnięcia obywatelstwa przyznanego w ramach programu złotych paszportów Rosjanom i Białorusinom, którzy zostali objęci sankcjami w związku z wojną w Ukrainie.

W ramach tych programów niektórzy obywatele Rosji lub Białorusi, którzy podlegają sankcjom lub znacząco wspierają wojnę w Ukrainie, mogli uzyskać obywatelstwo UE lub uprzywilejowany dostęp do UE, w tym do swobodnego podróżowania po strefie Schengen. Aby zaradzić tym bezpośrednim zagrożeniom, Komisja zaleca dziś również, aby państwa członkowskie oceniły, czy cofnięte powinno zostać obywatelstwo przyznane w ramach programu złotych paszportów obywatelom rosyjskim lub białoruskim znajdującym się na liście sankcji UE w związku z wojną w Ukrainie – podała Komisja.

Zezwolenia na pobyt przyznane w ramach programu pobytu dla inwestorów obywatelom rosyjskim lub białoruskim podlegającym sankcjom należy natychmiast cofnąć po indywidualnej ocenie i zgodnie z zasadą proporcjonalności, prawami podstawowymi i prawem krajowym państw członkowskich. Środki te powinny dotyczyć obywateli rosyjskich lub białoruskich w znaczący sposób wspierających wojnę w Ukrainie – dodała Komisja.

Wartości a prawo

Europejskie wartości nie są na sprzedaż. Uważamy, że sprzedaż obywatelstwa za pomocą złotych paszportów jest niezgodna z prawem UE i stanowi poważne zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa. Otwiera drzwi do korupcji, prania pieniędzy i unikania opodatkowania. Wszystkie zainteresowane państwa członkowskie powinny natychmiast zakończyć swoje programy obywatelstwa dla inwestorów. Ponadto powinny ocenić, czy powinny cofnąć jakiekolwiek złote paszporty, które zostały już przyznane osobom objętym sankcjami i innym osobom znacząco wspierającym wojnę Putina – powiedział komisarz ds. sprawiedliwości i konsumentów Didier Reynders.

KE chce, aby każde państwo członkowskie, które nadal prowadzi programy obywatelstwa dla inwestorów, natychmiast je zakończyło. Takie programy nie są zgodne z zasadą lojalnej współpracy i z koncepcją obywatelstwa UE zapisaną w traktatach UE – podkreśla.

Programy obywatelstwa dla inwestorów umożliwiają uzyskanie obywatelstwa na podstawie znacznej płatności lub inwestycji. Programy pobytu dla inwestorów pozwalają obywatelom spoza UE na uzyskanie zezwolenia na pobyt w kraju UE w zamian za opłatę lub inwestycję.

Źródło: PAP

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
177 wyświetleń

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *