Polityka

Zmiany w KERM


Wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin został przewodniczącym Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów – wynika z zarządzenia Prezesa Rady Ministrów. Zastąpił na tym stanowisku szefa rządu Mateusza Morawieckiego. Takie informacje podała PAP.

Wg zarządzenia z 30 grudnia, opublikowanym w Monitorze Polskim, w składzie Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów nie ma Prezesa Rady Ministrów. Wiceprzewodniczącym jest natomiast wiceprezes Rady Ministrów, minister rolnictwa i rozwoju wsi.

Pozostali członkowie komitetu to Przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów, Minister do Spraw Unii Europejskiej, Minister Finansów, Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, Minister Infrastruktury, Minister Klimatu i Środowiska, Minister Rodziny i Polityki Społecznej, Minister Rozwoju i Technologii, przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów w randze sekretarza stanu albo podsekretarza stanu w KPRM, oraz Pełnomocnik rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.

Według wcześniej obowiązującego zarządzenia, przewodniczącym Komitetu był Prezes Rady Ministrów, a jedynym wiceprzewodniczącym – szef Stałego Komitetu RM. Minister aktywów był jedynie członkiem komitetu.

W nowym składzie Komitetu Ekonomicznego nie ma wicepremiera, Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Zabrakło też ministrów: Rozwoju, Pracy i Technologii. A także Cyfryzacji oraz Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej – ministerstwa te zostały zlikwidowane bądź przekształcone.

Zgodnie z zarządzeniem Komitet jest organem pomocniczym Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów. Do jego zadań należy zapewnienie m.in. zapewnienie koordynacji, działań oraz decyzji w sprawach dotyczących gospodarki, finansów publicznych, rozwoju kraju. W sprawach o przewidywanych skutkach finansowych w wysokości przekraczającej 500 mln zł rocznie oraz rekomendowanie Radzie Ministrów lub Prezesowi Rady Ministrów propozycji w tym zakresie.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
82 wyświetlenia

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *