Różne

SG: To największa inwestycja budowlana w naszej historii


Straż graniczna podpisała trzy duże umowy na budowę zapory na granicy polsko-białoruskiej – powiedział wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik.

We wtorek w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyła się wspólna konferencja Macieja Wąsika oraz zastępcy komendanta głównego Straży Granicznej gen. bryg. SG Wiolety Gorzkowskiej. Podczas konferencji wiceminister spraw wewnętrznych i administracji poinformował o budowie zapory na granicy polsko-białoruskiej.

Wykonanie przęseł stalowych Straż Graniczna powierzyła konsorcjum trzech firm Polimexowi Mostostal (lider konsorcjum), Mostostal Siedlce i Węglokoks. Z kolei wykonanie robót budowlanych zostało zlecone Budimeksowi oraz konsorcjum firm Unibep i Budrex.

Zastępca komendanta głównego Straży Granicznej gen. bryg. SG Wioleta Gorzkowska oceniła, że budowa zapory na granicy polsko-białoruskiej jest inwestycją absolutnie konieczną i pilną. Nie ukrywam, że jest to dla nas ogromne wyzwanie. To największa w historii Straży Granicznej inwestycja budowlana, dlatego bardzo cieszę się, że w tak krótkim okresie, bo w przeciągu dwóch miesięcy udało nam się wypracować rozwiązania i zakontraktować budowę bariery fizycznej – powiedziała Gorzkowska.

Budowa bariery zostanie zrealizowana na 186 km granicy. Zostanie podzielona na cztery odcinki. – Ma to na celu maksymalne skrócenie czasu realizacji budowy. Prace budowlane na tych wszystkich odcinkach będą prowadzone równolegle.

Jej koszt wyceniono na 1,6 mld zł. Zakończenie budowy zaplanowano na czerwiec 2022 roku.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
58 wyświetleń

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *