Różne

SG: To największa inwestycja budowlana w naszej historii

• Bookmarks: 5


Straż graniczna podpisała trzy duże umowy na budowę zapory na granicy polsko-białoruskiej – powiedział wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik.

We wtorek w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyła się wspólna konferencja Macieja Wąsika oraz zastępcy komendanta głównego Straży Granicznej gen. bryg. SG Wiolety Gorzkowskiej. Podczas konferencji wiceminister spraw wewnętrznych i administracji poinformował o budowie zapory na granicy polsko-białoruskiej.

Wykonanie przęseł stalowych Straż Graniczna powierzyła konsorcjum trzech firm Polimexowi Mostostal (lider konsorcjum), Mostostal Siedlce i Węglokoks. Z kolei wykonanie robót budowlanych zostało zlecone Budimeksowi oraz konsorcjum firm Unibep i Budrex.

Zastępca komendanta głównego Straży Granicznej gen. bryg. SG Wioleta Gorzkowska oceniła, że budowa zapory na granicy polsko-białoruskiej jest inwestycją absolutnie konieczną i pilną. Nie ukrywam, że jest to dla nas ogromne wyzwanie. To największa w historii Straży Granicznej inwestycja budowlana, dlatego bardzo cieszę się, że w tak krótkim okresie, bo w przeciągu dwóch miesięcy udało nam się wypracować rozwiązania i zakontraktować budowę bariery fizycznej – powiedziała Gorzkowska.

Budowa bariery zostanie zrealizowana na 186 km granicy. Zostanie podzielona na cztery odcinki. – Ma to na celu maksymalne skrócenie czasu realizacji budowy. Prace budowlane na tych wszystkich odcinkach będą prowadzone równolegle.

Jej koszt wyceniono na 1,6 mld zł. Zakończenie budowy zaplanowano na czerwiec 2022 roku.

5 recommended
comments icon0 comments
0 notes
9 views
bookmark icon

Write a comment...

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *