Polityka

Komisja Europejska wszczyna postępowanie przeciwko Polsce


W środę Komisja Europejska zdecydowała się uruchomić procedurę w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w związku z dwoma wyrokami TK.

Uważamy, że orzecznictwo TK narusza ogólne zasady niezawisłości, nadrzędności, skuteczności i jednolitości stosowania prawa unijnego. A także wiążących skutków orzeczeń TSUE – uzasadnił decyzję o wszczęciu procedury komisarz UE ds. gospodarki, Paolo Gentiloni. Zdaniem Komisji Europejskiej wyroki polskiego TK z 14 lipca i 7 października stanowią naruszenie ogólnych zasad autonomii, pierwszeństwa, skuteczności i jednolitego stosowania prawa unijnego oraz naruszenie mocy wiążącej orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Środowa decyzja KE ma związek z wydanym we wrześniu przez polski Trybunał Konstytucyjny wyrokiem dotyczący wyższości prawa polskiego nad unijnym. A także wyrokiem TSUE z 15 lipca br. dotyczącym odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów. Zdaniem Komisji polski Trybunał Konstytucyjny naruszył art. 19 pkt 1 Traktatu o Unii Europejskiej poprzez swoje dwa ostatnie orzeczenia. W konsekwencji tych orzeczeń osoby stające przed polskim sądem nie mają pełnych gwarancji opisanych w tym artykule – mówił na konferencji prasowej w środę Paolo Gentiloni.

Nasze stanowisko w zakresie przekraczania kompetencji przez niektóre organy Unii Europejskiej jest niezmienne. Traktaty unijne wprost wskazują zakres działań UE. Organy UE nie mogą wykraczać poza literalnie ujęte kompetencje – powiedział PAP rzecznik rządu.

Głos w tej sprawie zabrał też premier Morawiecki. Bardzo głęboko nie zgadzam się z tezą podstawową tego wniosku Komisji Europejskiej. Mianowicie, że Trybunał Konstytucyjny nie spełnia jakichś rzekomo wymogów – powiedział Mateusz Morawiecki. Oczywiście spełnia wszelkie wymogi niezależności, niezawisłości. Jest to Trybunał Konstytucyjny, który dba o konstytucję, o to, żeby była ona realnie najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej – dodał.

Polska ma dwa miesiące, by odnieść się do treści pisma informującego o wszczęciu procedury.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
66 wyświetleń

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *