Polityka

Juszczyszyn wraca do orzekania


Po trwającym niemal 685 dni zawieszeniu, sędzia Paweł Juszczyszyn wraca do pracy. Wiceprezes Sądu Rejonowego w Olsztynie, sędzia Krzysztof Krygielski, 20 grudnia 2021 roku wydał zarządzenie o przydzielaniu sędziemu Pawłowi Juszczyszynowi spraw do rozpoznawania, odblokowaniu dostępu sędziego do systemów informatycznych sądu i wypłaty zaległego wynagrodzenia.

Juszczyszyn, to pierwszy sędzia, zawieszony przez nielegalną Izbę Dyscyplinarną. Była to kara za to, że wykonał wyrok TSUE z listopada 2019 roku. Trybunał powiedział w nim, jak badać legalność nowej KRS i Izby Dyscyplinarnej. Paweł Juszczyszyn chciał zbadać zasadność powołania sędziów do nowej KRS. W tym celu zażądał od Kancelarii Sejmu list poparcia dla kandydatów. Już wtedy było wiadomo, że wszystkich wymaganych podpisów poparcia nie miał Maciej Nawacki, jego przełożony.

W efekcie, na sędziego spadły błyskawiczne represje. Minister sprawiedliwości odwołał mu delegację do orzekania w Sądzie Okręgowym w Olsztynie. Zrobiono błyskawiczną dyscyplinarkę (m.in. za podważenie legalności nowej KRS), a prezes sądu Maciej Nawacki zawiesił w wykonywaniu obowiązków zawodowych.

Po roku od momentu zawieszenia sędzia postanowił walczyć o powrót do pracy. Ostatecznie 17 grudnia 2021 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, powołując się na standardy ochrony praw człowieka orzekł, co następuje:

Sędziemu przysługują wszelkie prawa i obowiązki służbowe wynikające z powołania do pełnienia urzędu sędziego, a uchwała Izby Dyscyplinarnej [o jego zawieszeniu – red.] pozostaje bez wpływu na prawa i obowiązki służbowe [Juszczyszyna – red.].  Sąd nakazał też dopuszczenie go do wykonywania  wszystkich praw i obowiązków służbowych przysługujących mu, w szczególności do orzekania.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
75 wyświetleń

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *