Polityka

Ziobro mówi o urzędasach


Komisja Europejska zdecydowała się uruchomić procedurę w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w związku z dwoma wyrokami Trybunału Konstytucyjnego.

Głos w tej sprawie zabrał minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Wg niego nie ulega żadnej wątpliwości, to jest ten projekt, te dyrektywy, które prowadzą do tego, by ubezwłasnowolnić państwo polskie. Ubezwłasnowolnić polską demokrację. Odebrać Polakom podmiotowość ostatecznie i suwerenny wybór własnych władz.  Władz w postaci parlamentu, rządu czy trzeciej władzy w postaci sądów, w tym Trybunału Konstytucyjnego.

I o to tu tak naprawdę chodzi, toczy się gra, nie o Izbę Dyscyplinarną SN, co dzisiaj bardzo wyraźnie widzimy. KE uruchamia kolejną procedurę wobec Polski nie w związku z reformą polskiego sądownictwa, sądów powszechnych czy Sądu Najwyższego. W tej chwili już chodzi o kwestionowanie prymatu polskiej konstytucji. Po prostu nie spodobał się urzędasom w Brukseli wyrok polskiego niezależnego, niezawisłego Trybunału Konstytucyjnego – dodaje Z. Ziobro.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
64 wyświetlenia

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *