Tag

#Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej

Home » Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej

4 posts
Bookmark?Remove?

Przyłębska oburza się na Trybunał Julii

 - 

Dlaczego kiedy Trybunał Konstytucyjny pod rządami prezesa Rzeplińskiego orzekał na przykład w sprawie OFE, nikt nie powiedział Trybunał Rzeplińskiego orzekł tak i tak – pytała prezes TK, protestując przeciwko używaniu zwrotu „trybunał Julii Przyłębskiej”.... More »

Bookmark?Remove?

Ziobry wnioski do TK

 - 

Na początku nowego roku Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej zajmie się kwestią uprawnień Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPC). Chodzi tu o umożliwienie badania statusu sędziów oraz kwestii nakładania kar pieniężnych przez instytucje unijne.... More »

Bookmark?Remove?

Ziobro skarży Unię Europejską do TK

 - 

Minister sprawiedliwości, Zbigniew Ziobro skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o stwierdzenie niezgodności z polską konstytucją tzw. mechanizmu warunkowości. Pozwala on na wstrzymanie wypłacania unijnych subwencji tym państwom członkowskim UE, które ... More »