Wiadomości

Specustawa. Świadczenia dla uchodźców


Rząd przygotował szereg projektów ustaw, które mają służyć pomocą napływającym do Polski Ukraińcom. Przede wszystkim chodzi tu o matki z dziećmi. Ustawy przewidują konkretną pomoc materialną dla uchodźców, a w szczególności świadczenia na dzieci. Dzisiaj projekty te trafiły do parlamentu.

– Tą ustawą chcemy zapewnić namiastkę normalnego życia dla ponad miliona uchodźców, w tym kobiet i dzieci, najbardziej bezbronnych ofiar wojny – mówił premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej.

Czego i kogo dotyczy specustawa?

Jest ona adresowana przede wszystkim dla rodzica bądź opiekuna dziecka. Osobom, które zalegalizują swój pobyt w kraju będą przysługiwać:

 • świadczenie rodzinne,
 • wychowawcze,
 • świadczenie na wyprawkę szkolną 300+ (od nowego roku szkolnego),
 • rodzinny kapitał opiekuńczy,
 • dofinansowanie na obniżenie opłaty żłobkowej.

Można z tego wnioskować, że ukraińskie matki będą miały dostęp do takich samych środków pomocowych jak polskie. Poza Funduszem Alimentacyjnym.

Projekt zakłada, że prawo do świadczeń będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku, ale nie wcześniej niż od miesiąca, w którym uchodźca i jego dziecko zostali wpisani do rejestru obywateli Ukrainy.

Co ważne, prawo do świadczeń będzie ustalane na zasadach i w trybie wskazanym w przepisach odpowiednich ustaw, a więc wniosek np. o 500+ lub RKO uchodźca będzie musiał złożyć do ZUS w formie elektronicznej.

O wspomniane powyżej świadczenia będzie mógł wnioskować nie tylko rodzic, ale również opiekun tymczasowy. Będzie on ustanawiany przez sąd dla dziecka, które przyjechało do Polski bez opieki osoby dorosłej, odpowiedzialnej za nie zgodnie z polskim prawem, czyli ojca, matki lub opiekuna prawnego.

Będzie zasiłek z pomocy społecznej

Obywatele Ukrainy, którzy będą mieli zalegalizowany status pobytu w Polsce, będą mogli starać się o otrzymanie zasiłku.

Mowa tu zarówno o świadczeniach pieniężnych, jak i niepieniężnych. Te pierwsze to:

 • zasiłek okresowy,
 • celowy.

W skład świadczeń niepieniężnych mogą wchodzić:

 • posiłek,
 • ubranie,
 • usługi opiekuńcze,
 • poradnictwo specjalistyczne,
 • pobyt w mieszkaniu chronionym.

Wszystko będzie oparte na podstawie oświadczenia uchodźcy.  Będzie on musiał poinformować  o swojej sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i dochodowej.

Środki na bieżące wydatki

Ukraińcy będą również mogli liczyć na jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł na osobę. Może być one wykorzystane na bieżące utrzymanie.

W tym przypadku wystarczy tylko złożyć wniosek w ośrodku pomocy społecznej.

40 zł dziennie dla pomagających

Równocześnie rząd pomyślał, jak pomóc tym, którzy chcą wesprzeć sąsiadów ze wschodu. Dla tych, którzy ponoszą koszty wyżywienia i zakwaterowania, rząd przewidział kwotę 40 zł dziennie. Jest jednak jeden warunek. Musi być podpisana umowa z gminą. Okres tej pomocy nie może przekroczyć 60 dni, choć w szczególnych okolicznościach może zostać wydłużony.

Źródło: DGP

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
261 wyświetleń

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *