Różne

Sondaż. Sytuacja w kraju zmierza w złym kierunku


59 proc. Polaków jest przekonanych, że sytuacja w naszym kraju nie jest najlepsza i będzie coraz gorzej. 24 proc. ankietowanych miało przeciwne zdanie. 18 proc. zapytanych nie miało zdania na ten temat. Takie wyniki płyną z najnowszego sondażu CBOS.

Opinię o sytuacji w kraju warunkuje wiele czynników. Zdaniem CBOS decydujący wpływ mają:

  • Wiek
  • Wykształcenie
  • Status społeczno-ekonomiczny
  • Miejsce zamieszkania

Emeryci zadowoleni

Względnie najlepiej sytuację w Polsce oceniają starsi respondenci, szczególnie osoby w wieku powyżej 65 lat i emeryci. Są to zarazem jedne z nielicznych grup, w których zadowoleni z kierunku rozwoju sytuacji w kraju przeważają nad niezadowolonymi.

Ponadto lepiej niż przeciętnie oceniają bieg spraw w kraju badani z wykształceniem podstawowym i zasadniczym zawodowym i respondenci średnio sytuowani: o miesięcznych dochodach na głowę od 1500 zł do 1999 zł.

Młodzi oburzeni

Zaniepokojeni rozwojem sytuacji w kraju są przede wszystkim młodsi ankietowani, szczególnie mający od 25 do 34 lat, badani z wykształceniem średnim lub wyższym, osoby najlepiej sytuowane o miesięcznych dochodach od 3000 zł wzwyż i mieszkańcy dużych, liczących co najmniej 500 tys. ludności, miast.

Do najgorzej postrzegających sytuację w kraju należą: kadra kierownicza i specjaliści, właściciele firm, średni personel, technicy, pracownicy usług i pracownicy administracyjno-biurowi.

Poglądy determinują punkt widzenia

Zdaniem CBOS opinia o sytuacji w kraju jest warunkowana przede wszystkim poglądami politycznymi bądź – ujmując rzecz szerzej – światopoglądowymi.

Rozwój sytuacji w kraju dobrze oceniają zdeklarowani wyborcy Prawa i Sprawiedliwość. Sympatycy ugrupowań opozycyjnych, ale także osoby niezdecydowane, kogo poprzeć w wyborach, i niegłosujący na ogół są niezadowoleni z kierunku rozwoju sytuacji w Polsce.

13 proc. badanych  prognozuje, że w najbliższym roku poprawi się sytuacja w Polsce. 34 proc. uważa, że się nie zmieni. 44 proc. przewiduje, że się pogorszy. 9 proc. nie ma zdania na ten temat.

15 proc. respondentów ocenia, że sytuacja polityczna w kraju jest dobra. 26 proc., że nie jest ani dobra, ani zła. 51 proc. uważa, że jest zła. 8 proc. nie ma zdania na ten temat.

24 proc. badanych ocenia, że sytuacja gospodarcza w kraju jest dobra. 29 proc., że nie jest ani dobra, ani zła. 42 proc. ocenia, że jest zła. 5 proc. nie ma zdania na ten temat.

Poprawiło się za to postrzeganie własnej sytuacji materialnej.

49 proc. badanych deklaruje, że ich rodzinom żyje się dobrze, 43 proc., że ani dobrze, ani źle, a 7 proc., że źle.

50 proc. badanych ocenia dobrze obecne warunki materialne swojego gospodarstwa domowego, 43 proc. sądzi, że warunki nie są ani dobre, ani złe,  6 proc. ocenia je jako złe.

Badanie przeprowadzono 31 stycznia-10 lutego 2022 r. w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie 1065 pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL.

Źródło: PAP/CBOS

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
207 wyświetleń

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *