Różne

Szczepionka na covid-19 jedną z najlepiej zbadanych w historii


Szczepionka przeciw COVID-19 jest najlepiej zbadaną szczepionką w historii szczepień. Wyraźny jest natomiast deficyt woli zwalczania epidemii koronawirusa u rządzących – ocenił zespół ds. COVID-19 przy prezesie PAN.

Zespół ds. COVID-19 przy prezesie PAN złożony z reprezentantów różnych dziedzin naukowych, opublikował w poniedziałek (24 stycznia) komunikat. Napisano w nim, że wolność człowieka do dokonywania nieracjonalnych, sprzecznych z naukowymi poglądami wyborów kończy się tam, gdzie zaczynają one zagrażać zdrowiu i życiu współobywateli.

Nigdy dotychczas nie wiedzieliśmy tyle co dzisiaj

Najwyższa pora skończyć z poglądem, że jeszcze wielu rzeczy o SARS-CoV-2 czy o szczepionkach nie wiemy. COVID-19 to jedna z najlepiej poznanych chorób zakaźnych w historii medycyny. Szczepionka przeciw tej chorobie jest najlepiej zbadaną szczepionką w historii szczepień. Wyraźny jest natomiast deficyt woli zwalczania epidemii COVID-19 u rządzących – napisano w komunikacie.

Tylko zdecydowane kroki

Naukowcy nawołują do podjęcia zdecydowanych działań.

Pora odrzucić założenie, że pewna część społeczeństwa to osoby o zrozumiałych wątpliwościach co do restrykcji i szczepień. Nadszedł etap walki z groźnymi dla społeczeństwa działaniami dobrze zorganizowanej – choć mniej licznej, niż się wydaje – grupy antyszczepionkowców, którzy otumaniają dużą jego część. Trzeba im się zdecydowanie przeciwstawiać w polityce, w instytucjach publicznych i w życiu społecznym. Trzeba użyć wszelkich środków prawnych w celu obrony społeczeństwa przed ekspansją tych środowisk. Wolność człowieka do dokonywania nieracjonalnych, sprzecznych z naukowymi poglądami wyborów kończy się tam, gdzie zaczynają one zagrażać zdrowiu i życiu współobywateli – napisali specjaliści.

Ale jakie? Naukowcy radzą…

Specjaliści w pięciu punktach rozpisali rekomendowane działania.

Pierwsze z nich to rygorystyczne egzekwowanie zasady MDDW (maseczki, dystans, dezynfekcja, wietrzenie). Ważna jest też zasada „masz infekcję – zostań w domu”. A także powrót, gdzie tylko możliwe, do pracy zdalnej, także wśród osób zaszczepionych.

Drugie rekomendowane działanie to wprowadzenie ułatwień dla zaszczepionych oraz ograniczeń dla niezaszczepionych. Decyzje o przyszłych dawkach czy wprowadzeniu szczepienia do kalendarza szczepień obowiązkowych należy podjąć na podstawie racjonalnych przesłanek oraz uwzględniając stan pandemii” – piszą naukowcy.

Trzecie działanie to promowanie powszechnego testowania dla wszystkich zainteresowanych (np. poprzez bezpłatne testy antygenowe bez skierowania). Regularne testowanie dzieci i personelu w szkołach.

Czwarte to zaś pilna intensyfikacja kampanii informacyjnej dotyczącej epidemii COVID-19. Wprowadzenie do szkół programów edukacyjnych dotyczących epidemii sposobów jej zwalczania, w szczególności tak podstawowych narzędzi do walki z chorobami zakaźnymi jak szczepionki.

Eksperci – w piątym punkcie – rekomendują też podjęcie zdecydowanych działań piętnujących poglądy i postawy negujące dobrze udokumentowane fakty naukowe i bezpośrednio zagrażające zdrowiu i życiu Polaków.

Interdyscyplinarny zespół doradczy ds. COVID-19 powołano w PAN 30 czerwca 2020 r. Przewodniczącym grupy jest prezes PAN prof. Jerzy Duszyński, a jego zastępcą – prof. Krzysztof Pyrć (Uniwersytet Jagielloński).

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
93 wyświetlenia

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *