Biznes

RODO dla firm


Chociaż od wprowadzenia przepisów dotyczących RODO minęła już chwila, w dalszym ciągu wiele przedsiębiorstw działa niezgodnie z regulacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Warto zadbać o te kwestie – po pierwsze, za działania niezgodne z RODO kary są pokaźne, po drugie, mają też one negatywny wpływ na wizerunek firmy.

Kiedy firmie potrzebna jest dokumentacja RODO?

W jakich sytuacjach firma może potrzebować stworzenia odpowiedniej dokumentacji RODO? Zawsze wtedy, gdy przedsiębiorstwo przetwarza dane osobowe. Dlatego też, trudno wyobrazić sobie sytuację, w której taka konieczność nie zachodzi. Jeśli bowiem realizujemy zamówienia klientów, będziemy wykorzystywać ich adresy do wysyłki, nazwiska, numery telefonów. Przepisy RODO powinny być przestrzegane także w stosunku do kadry pracowniczej. Już samo podpisanie umowy zawierającej nazwiska, adresy, numery PESEL pracowników jest przetwarzaniem ich danych osobowych.

Konsekwencje nieprzestrzegania przepisów dotyczących RODO

Jeśli nie stworzymy wymaganej prawem dokumentacji RODO, na przykład w formie Polityki Bezpieczeństwa czy Polityki Prywatności (prawo nie określa, że konkretnie te dokumenty mają powstać, ale takiego rodzaju dokumentacja może być pomocna w wypełnieniu obowiązków związanych z RODO) i nie zadbamy o pozyskanie zgód na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych, kary mogą być poważne. Przepisy przewidują karę pieniężną w wysokości do 10 000 000 euro, a w przypadku przedsiębiorstwa – w wysokości do 2% jego całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego. Co istotne, zastosowanie ma kwota wyższa.

Dlatego tak istotne jest stworzenie kompleksowej dokumentacji RODO dla firm. Powierzyć je można prawnikowi specjalizującemu się w ochronie danych osobowych, który zadba o to, aby dopełnione zostały wszelkie formalne aspekty.

Artykuł powstał przy współpracy z firmą Małgorzata Maciejewska Radca Prawny.

Fot. Shutterstock

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
14 wyświetleń

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *