Różne

Pandemia nie idzie w parze z etyką


32 proc. respondentów z Polski i 41 proc. na świecie twierdzi, że pandemia sprawiła, że firmy funkcjonują w sposób mniej etyczny niż w „normalnych” czasach – wynika z najnowszej edycji Światowego Badania Uczciwości w Biznesie 2022.

Najnowsza edycja Światowego Badania Uczciwości w Biznesie 2022 została zrealizowana w okresie od czerwca do września 2021 roku przez agencję badań rynku Ipsos Mori. Ankieterzy przeprowadzili 4762 wywiady w lokalnych językach z członkami zarządów, przedstawicielami kadry kierowniczej wyższego szczebla, managerami i pracownikami wybranych największych spółek z 54 krajów i terytoriów na całym świecie. W badaniu wzięło udział 100 firm z Polski.

Mniej uczciwości, więcej nieetycznych zachowań

Pandemia koronawirusa nadwyrężyła standardy uczciwości w firmach na całym świecie. Zmiana sposobu pracy na hybrydową utrudniła monitorowanie zgodności i zwiększyła ryzyko nieprawidłowości. W obliczu kryzysu, wraz ze wzrostem presji na wyniki firm i konkretnych osób, wzrosła także skłonność do zachowań nieetycznych.

Niestety, tendencje te pogłębiły się na przestrzeni ostatnich 18 miesięcy – mówi Mariusz Witalis, Partner kierujący Działem Zarządzania Ryzykiem Nadużyć EY, lider praktyki w Europie Centralnej i Środkowowschodniej.

Według Światowego Badania Uczciwości w Biznesie 2022, przeprowadzonego przez EY, rekordowo wysoka liczba respondentów – 98 proc. w Polsce i 97 proc. na świecie uważa, że uczciwość jest ważna w ich firmie. Jednak równolegle, 63 proc,. ankietowanych w Polsce i 55 proc. na poziomie globalnym wskazuje, że w ciągu ostatnich 18 miesięcy standardy etyczne pogorszyły się lub pozostają na obecnym poziomie.

Jednocześnie 32 proc. respondentów z Polski twierdzi, że COVID-19 utrudnia firmom funkcjonowanie w sposób etyczny.

Jak pokazuje badanie, im dłużej trwa pandemia, tym większa jest gotowość do nieuczciwych zachowań w pracy. Co trzeci badany w Polsce (33 proc., wzrost o 10 pkt. proc. w porównaniu do 23 proc. w 2020 r.) dopuszcza możliwość nieetycznego zachowania w celu poprawy perspektywy rozwoju własnej kariery lub pakietu wynagrodzenia.

Nadchodzi czas sygnalistów?

Badania te ukazały się w momencie, gdy UE wprowadziła regulacje dotyczące sygnalistów. Chodzi tu o ochronę osób zgłaszających nieprawidłowości w firmach. Z danych wynika, że część firm wprowadziła już procedury chroniące takie osoby. W Polsce, odsetek firm wdrażających owe regulacje wzrósł z 33 proc. do 45 proc. Wynosi on 10 proc. więcej niż średnia światowa (35 proc.).Sygnaliści to najlepsze i najczęstsze źródło informacji o nieprawidłowościach w firmach. Dlatego z satysfakcją odnotowujemy, że organizacje coraz lepiej chronią sygnalistów, a ci coraz częściej są skłonni raportować nieprawidłowości. Choć na poziomie legislacyjnym działanie to ma duże wsparcie, na poziomie indywidualnych organizacji jest jeszcze sporo do zrobienia. Ważne, by firmy zrozumiały, że działania sygnalistów przyczyniają się do zmniejszania ryzyka finansowego, prawnego, a także reputacyjnego – mówi Mariusz Witalis

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
46 wyświetleń

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *