Doradztwo

Odwrotny faktoring zamiast kredytu obrotowego


Mniej znaną, ale z pewnością wartą poznania odmianą finansowania przedsiębiorstw jest faktoring odwrotny. Jego odwrotność, w stosunku do faktoringu właściwego, polega na tym, że jest usługą przeznaczoną dla podmiotów dokonujących zakupów, a nie dla sprzedających. Co to takiego faktoring odwrotny i kiedy z niego można skorzystać, przeczytaj i przkonaj się sam.

Takie rozwiązanie jak faktoring odwrotny ma zastosowanie w przypadku firm współpracujących z dostawcami, którzy wymagają płatności gotówkowych za dostarczane usługi albo oferują co najwyżej bardzo krótki terminy zapłaty.

Nieszablonowe rozwiązanie dla firm

W faktoringu odwrotnym to instytucja finansowa dokonuje przelewu na rachunek dostawcy, jakkolwiek fakturę do wykupu przesyła odbiorca. W praktyce kontrahent wystawia fakturę i dostarcza towar czy materiał zamawiającemu. Następnie kupujący towaru, przekazuje fakturę do opłacenia firmie faktoringowej, która płaci sprzedającemu całość kwoty. Odtąd kwotę płatności razem z procentami firma spłaca faktorowi w określonym wcześniej czasie. Takie podejście zapewnia przedsiębiorcy środki na zapłatę zobowiązań związanych z zakupem produktów, bądź usług.

Faktoring odwrotny ma wiele cech zbieżnych z kredytem obrotowym zaciągniętym na spłatę zobowiązań. Z tym że to faktor (czyli instytucja finansowa) płaci za towary względnie usługi dostawcom swojego klienta. Natomiast firma w uzgodnionym w umowie okresie spłaca firmie faktoringowej (faktorowi) zaciągnięte zobowiązanie powiększone o opłatę. Faktoring odwrotny może być się rozwiązaniem, które uzupełni lub nawet zastąpi bankowy kredyt obrotowy, w przypadku niewystarczającej zdolności kredytowej lub przewlekłych bankowych procedur.

Zalety faktoringu odwrotnego

Usługa daje duże korzyści firmom kooperującym z dostawcami między innymi dlatego, że często dostawcy proponują skonto, czyli upust za wcześniejszą zapłatę. Najczęstszym argumentem, dla jakiego przedsiębiorcy decydują się na skorzystanie z faktoringu odwrotnego, jest wspomaganie płynności finansowej. Wykorzystując takie podejście skorzystać mogą na tym obie strony – nabywca poprzez poprawę intratności biznesu, a sprzedawca przez ograniczenie ryzyka handlowego.

Firma korzystająca z faktoringu odwrotnego dostaje okazja finansowania działalności przedsiębiorstwa i realizowania dostaw pomimo braku środków gotówkowych. Dzięki wydłużonemu czasowi płatności, przedsiębiorca otrzymuje od instytucji finansowej dodatkowy okres na zapłacenie należności, jakkolwiek ma także możliwość wykorzystania bieżących środków na realizację nowych zleceń i zyskuje na konkurencyjności. Z drugiej strony zyskuje wizerunek niezawodnej marki, ponieważ nie opóźnia się z przelewami względem swoich kontrahentów, co pozwala na utrzymanie owocnej współpracy.

Faktoring odwrotny to opcjonalny sposób finansowania bieżących zobowiązań przedsiębiorstwa. Na dodatek pozwala na zwiększenie płynności finansowej firmy i podparcie jej rynkowej pozycji. Warto również sprawdzić inne warianty i rozwiązania faktoringowe odwiedzając serwis: FAKTORINGoferty.pl

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
46 wyświetleń

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *