Lifestyle

Od nowego roku zmiany w opiece nad dzieckiem


Przyjęta w 2019 r. dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady ws. work-life balance nałożyła na państwa unijne obowiązek wprowadzenia nowych przepisów dot. urlopów rodzicielskich. Na wdrożenie zmian wszystkie kraje mają czas do sierpnia 2022.

Dyrektywa zakłada przyznanie rodzicom prawa do co najmniej czterech miesięcy urlopu dzielonych po równo. Co istotne, nie będzie możliwe przeniesienie urlopu na jedno z rodziców. Jeśli któreś z rodziców nie wykorzysta wolnego, wówczas urlop przepadnie.

W polskich przepisach oznacza to, że ojcowie otrzymają dwa miesiące urlopu. Przepisy unijne zakładają, że będzie go można wykorzystać do 8. roku życia dziecka – czytamy.

Dyrektywa work-life balance wymusza również wydłużenie okresu tzw. opieki nad dzieckiem. Obecnie rodzicom przysługują dwa dni (lub 16 godzin) urlopu, który można wziąć ze względów medycznych. Dyrektywa wydłuża ten czas do pięciu dni. Rozszerza krąg osób, które mogą z niego skorzystać na innych członków gospodarstwa domowego – podaje Dziennik Gazeta Prawna.

Do tej pory, zgodnie z obecnie obowiązującymi w Polsce przepisami, z racji opieki nad dzieckiem rodzicom przysługują urlopy macierzyński, rodzicielski, wychowawczy i ojcowski. Urlop macierzyński wynosi, w przypadku urodzenia jednego dziecka, 20 tygodni. Wydłuża się w przypadku urodzenia większej liczby dzieci przy jednym porodzie.

Dziennik Gazeta Prawna przypomina, że urlop rodzicielski przysługuje z kolei zarówno ojcu, jak i matce.  Wymiar urlopu rodzicielskiego także zależy od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie: do 32 tygodni po urodzeniu jednego dziecka oraz do 34 tygodni po urodzeniu dwójki lub więcej – czytamy. Możliwe jest, że np. ojciec dziecka nie skorzysta z tej możliwości. Wówczas cały urlop wykorzystuje matka i tak zwykle się dzieje.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
111 wyświetleń

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *