Biznes

Najbogatsza gmina w Polsce podzielona


Rząd opublikował rozporządzenie premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie nowych granic gmin Kleszczów i Bełchatów. Gmina Bełchatów przejmuje część najbogatszej gminy w Polsce. Zgodnie z rozporządzeniem premiera, Kleszczów odda gminie Bełchatów obszar Wola Grzymalina. To teren na którym zlokalizowana jest elektrownia.

Kleszczów jest najbogatszą gminą w Polsce. W jego granicach znajdują się Elektrownia Bełchatów oraz Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów. Wysokie dochody gminy to jak twierdzą jej włodarze zadośćuczynienie za niedogodności jakie wiążą się z działalnością kopalni i elektrowni. Niedogodności te, nie dotykają jednak tylko Kleszczowa, ale też inne sąsiadujące gminy, które już takich pieniędzy nie otrzymują. W 2019 roku Kleszczów utworzył „Solidarnościowy Fundusz Rozwoju Lokalnego”, w ramach którego przekazuje część swoich dochodów kilkunastu okolicznym gminom. Wydawało się, że to załatwia sprawę. Tak się jednak nie stało.

Wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński, uznał, że zobowiązanie złożone przez Kleszczów do sprawiedliwego podziału z sąsiadami nie zostały zrealizowane. Złożył wniosek do MSWiA o zmianę granic gminy Kleszczów na rzecz gminy Bełchatów.

Gmina Bełchatów rozwija się dynamicznie i potrzebuje dodatkowych środków na infrastrukturę czy rozwój szkolnictwa, dlatego moja propozycja wydaje się sprawiedliwa i wprowadzająca harmonię społeczną na terenie powiatu – mówił Bocheński na początku września 2021 r.

Samorządowcy z Kleszczowa zdecydowanie sprzeciwiają się oddaniu części swojego terytorium. Uznają, że wysokie dochody to rekompensata za niedogodności związane ze zniszczeniem środowiska. Na 16 stycznia władze Kleszczowa zaplanowały referendum „w sprawie zmiany granic pomiędzy gminą Bełchatów i gminą Kleszczów”.

Budżet gminy Kleszczów na rok 2022, według jego projektu, to 259 mln zł po stronie dochodów oraz 448 mln zł wydatków. Deficyt w wysokości 189 mln zł będzie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych.

Dla porównania gmina Bełchatów zaplanowała po stronie dochodów 58,5 mln zł, zaś wydatków – 70 mln.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
66 wyświetleń

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *