Różne

Kto wypełnia PIT 37 za 2019? | Poradnik


PIT 37 to formularz podatkowy, który muszą wypełnić osoby fizyczne, które uzyskały dochody z tytułu umowy o dzieło, zlecenia lub innych źródeł. Formularz PIT 37 za rok 2019 musi być wypełniony przez osoby, które uzyskały dochody w 2019 roku i nie są objęte skalą podatkową. Wypełnienie formularza PIT 37 jest obowiązkowe dla osób fizycznych, które uzyskały dochody z tytułu umowy o dzieło, zlecenia lub innych źródeł.

Jak wypełnić PIT 37 za 2019 rok? – Poradnik dla początkujących.

PIT 37 jest formularzem podatkowym, który należy wypełnić i złożyć do urzędu skarbowego w celu rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2019 rok. Aby wypełnić PIT 37, należy mieć dostęp do informacji dotyczących dochodów uzyskanych w 2019 roku oraz informacji o składnikach majątkowych i innych źródłach przychodu.

Pierwszy krok to uzupełnienie danych osobowych na pierwszej stronie formularza. Następnie należy wypełnić sekcje od 1 do 8, gdzie należy podać informacje dotyczące uzyskanych przychodów i składników majątkowych. W sekcji 9 należy podać informacje dotyczące ulg podatkowych, a w sekcji 10 – informacje dotyczące odliczeń od podatku. Na końcu należy podać dane osoby upoważnionej do odbioru decyzji podatkowej oraz potwierdzić zgodność danych i zapoznać się z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Po wypełnieniu formularza PIT 37 należy go podpisać i złożyć do urzędu skarbowego lub przesłać drogą elektroniczną.

Jakie są zmiany w PIT 37 za 2019 rok?

W zeznaniu podatkowym PIT 37 za 2019 rok wprowadzono szereg istotnych zmian. Przede wszystkim, od tego roku obowiązuje nowy formularz PIT-37, który zawiera dodatkowe rubryki dotyczące m.in. ulg podatkowych i odliczeń. Ponadto, wprowadzono nowe przepisy dotyczące składania deklaracji podatkowych przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz nowe regulacje dotyczące odliczenia składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Wreszcie, wprowadzono również nowe przesłanki do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej oraz możliwość odliczenia kosztów ubezpieczenia na życie.

Jak uniknąć błędów podczas wypełniania PIT 37 za 2019 rok?

Aby uniknąć błędów podczas wypełniania PIT 37 za 2019 rok, należy przede wszystkim dokładnie zapoznać się z instrukcją dotyczącą tego formularza. Następnie należy sprawdzić, czy wszystkie dane są poprawne i czy odpowiadają rzeczywistości. Przed wysłaniem formularza warto również skontrolować, czy wszystkie rubryki są poprawnie uzupełnione oraz czy suma kwot podanych we wszystkich rubrykach jest zgodna z deklaracjami. Ponadto, jeśli istnieje taka potrzeba, można skorzystać z pomocy specjalisty lub doradcy podatkowego.

Podsumowując, PIT-37 za 2019 rok wypełniają osoby fizyczne, które uzyskały dochody z tytułu umowy o dzieło lub zlecenia, a także osoby prowadzące działalność gospodarczą. Wypełnienie formularza PIT-37 jest obowiązkowe i należy je wykonać do 30 kwietnia 2020 roku.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
5 wyświetleń

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *