Biznes

Jakie są koszty prowadzenia firmy w Wielkiej Brytanii?


Bierzesz pod uwagę opcję prowadzenia firmy w Anglii, ale zastanawiasz się, z jakimi kosztami będzie się to wiązało? Wiele zależy od formy działalności, a także od Twoich przychodów. Zobacz, jakie dokładnie są koszty prowadzenia firmy w Anglii i podejmij świadomą decyzję.

Firma w Anglii – jakie formy prowadzenia działalności gospodarczej dostępne dla Polaków?

Koszty prowadzenia firmy w Anglii zależą w dużej mierze od tego, jaką formę przybierze Twoja działalność. Za to jej wybór jest determinowany między innymi tym, w jakiej branży będziesz działać oraz gdzie: w Polsce czy w UK.

  • Jeśli jesteś rezydentem podatkowym w Wielkiej Brytanii, masz możliwość prowadzenia tam jednoosobowej działalności gospodarczej, czyli w modelu Self-Employed.
  • Jeżeli nie jesteś rezydentem w UK i np. chcesz realnie prowadzić firmę w Polsce (ale bez otwierania tam siedziby czy wynajmowania magazynu) – masz możliwość otwarcia spółki LTD, ponieważ ma ona osobowość prawną.

Z każdą z tych form działalności na terenie Wielkiej Brytanii wiążą się nieco inne, ale nadal niskie koszty.

Firma w Anglii – koszty self-employed

Chcesz się zdecydować na prowadzenie firmy w modelu self-employed? Jeśli tak, możesz się liczyć z bardzo dobrymi warunkami. Jakimi?

  • Największą korzyścią jest bardzo wysoka kwota wolna od podatku – wynosi ona 12 570 GBP, co przekłada się na ok. 65 tys. zł. Dla porównania wysokość kwoty wolnej od podatku w Polsce to tylko 8 000 zł.
  • Równie korzystne są zasady regulacji ZUS. Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne dla prowadzących firmę w Anglii są bardzo niskie. Minimalna wynosi tylko 3,05 GBP tygodniowo. Przy dochodach poniżej 6 515 GBP nie odprowadzasz jej wcale, a do 9 568 GBP wynosi tylko wspomniane 3,05 GBP tygodniowo. Powyżej tej kwoty to dodatkowe 9% od wysokości przychodów, a przy przychodach wyższych niż 50 270 GBP należy doliczyć jeszcze 2%. Dla porównania –ZUS w Polsce w pełnym wymiarze wynosi ok. 1 500 zł miesięcznie, bez względu na to, czy osiągasz przychody, czy nie.

Ograniczeniem w przypadku prowadzenia biznesu w modelu jest konieczność faktycznej działalności na terenie Wielkiej Brytanii. Jest to więc opcja dostępna tylko dla polskich przedsiębiorców, którzy mieszkają w UK i tam będą świadczyć swoje usługi – wyjaśnia ekspert JB Solutions.

Czy opłaca się założyć spółkę LTD?

Myślisz o tym, żeby założyć limited company? Jest ona równie atrakcyjną formą prowadzenia działalności w UK, zwłaszcza dla nie-rezydentów. Taką działalność gospodarczą w Anglii możesz otworzyć, nawet jeśli nie przebywasz w tym kraju. Rejestracja firmy odbywa się online – wniosek do Companies House może zostać rozpatrzony nawet w ciągu 24 godzin, pod warunkiem spełnienia wszystkich wymogów formalnych.

Koszty posiadania spółki w UK

Prowadząc odpowiednik polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w UK, również można liczyć na optymalizację podatkową. Jak wyglądają zasady?

  • Aby założyć firmę w UK w modelu spółki z o.o., nie ma potrzeby wpłacania wysokiego kapitału zakładowego. Może on wynieść nawet 1 GBP i być wyłącznie zadeklarowany.
  • Podatek CIT w UK to obecnie 19% – ma on charakter liniowy. Rozliczenie składa się do HMRC raz w roku, a opłaty podatkowe z tytułu prowadzenia spółki są pobierane tylko za środki, które nie zostały zagospodarowane, a także te wypłacone w formie dywidendy.
  • Składki ZUS są odprowadzane jedynie od dyrektorów i ewentualnych pracowników. Wynoszą 12% od dochodów powyżej 9 568 GBP i zmniejszają się do 2% od tych powyżej 50 270 GBP; dodatkowo płatny jest tzw. Employer’s NI w wysokości 13.8% od dochodów powyżej 8 840 GBP, jednak w większości przypadków, małe firmy mogą skorzystać z ulgi, która w tym roku wynosi 4 000 GBP. Poniżej pierwszego wskazanego progu nie ma konieczności płacenia składek na ubezpieczenie społeczne.
  • Każdy z dyrektorów może skorzystać z kwoty wolnej przysługującej od podatku od osób fizycznych, która wynosi 12 570 GBP.

Jakie jeszcze koszty wiążą się z prowadzeniem firmy w UK?

Poza kosztami stricte podatkowymi i ubezpieczeniowymi, warto wziąć pod uwagę także wydatki związane np. z:

  • opłacaniem siedziby rejestrowej,
  • obsługą księgową oraz prawną działalności – wsparcie dobrych fachowców w tym zakresie pomoże zoptymalizować podatki i zmaksymalizować korzyści.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
426 wyświetleń

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *