Biznes

Jak rozliczyć podatek od kryptowalut?


Kupując i sprzedając kryptowaluty należy zdawać sobie sprawę, że konieczne jest również rozliczenie właściwego podatku. Jak to zrobić? Czy można zautomatyzować cały proces? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Jak rozliczyć podatek od kryptowalut?

Od 2019 roku rozliczenia podatku od kryptowalut dokonuje się na formularzu PIT-38, a konkretnie w sekcji E, gdzie znajduje się rubryka „odpłatne zbycie walut wirtualnych”. Warto również pamiętać, że przychody osiągnięte z obrotu kryptowalutami klasyfikuje się jako dochody z kapitałów pieniężnych, a co za tym idzie objęte są one 19% stawką podatku. Wylicza się ją od dochodu (przychodu pomniejszonego o koszty), który należy pomniejszyć również o ewentualne koszty uzyskania przychodów uzyskane w latach ubiegłych, które nie zostały odliczone w poprzednim roku podatkowym.

Przychody i koszty związane z handlem kryptowalutami

Chcąc prawidłowo rozliczyć podatek od kryptowalut należy rozumieć znaczenie pojęć takich jak przychód oraz koszt uzyskania przychodu. Warto więc wiedzieć, że jako przychód traktuje się środki, które wpłynęły na konto w związku ze sprzedażą kryptowaluty. Należy również pamiętać, że w przypadku, gdy przelew był w obcej walucie, jego kwotę należy przeliczyć według średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego datę uzyskania przychodu, czyli dotarcia środków na konto.

Oczywiście do wyliczenia podatku nie wystarczą same przychody, ale pod uwagę należy wziąć również koszty ich uzyskania. Czym one są? Jako koszty uzyskania przychodu z kryptowalut traktuje się kwotę, za którą zostały one zakupione oraz prowizje związane z tą transakcją. W przypadku kosztów bardzo istotny jest również fakt, że kupując kryptowaluty w danym roku podatkowym, ale ich nie sprzedając należy odnotować koszty w deklaracji PIT-38. Oczywiście przychodu jeszcze nie ma, w związku z czym podatek również będzie zerowy.

Jak zautomatyzować rozliczanie podatku od kryptowalut?

Osoby, które dokonują wielu transakcji na rynku kryptowalut zastanawiają się nad tym, czy możliwe jest automatyczne rozliczanie podatku. Otóż tak, a automatyzacja rozliczeń podatku od kryptowalut oferowana jest przez dedykowane platformy. Taką usługę oferuje np. firma Cryptiony, która stworzyła aplikację umożliwiającą integrację z giełdami kryptowalut, czy ręczne wprowadzanie danych. To na ich podstawie program oblicza należny podatek oraz umożliwia pobranie raportu podatkowego.

Na zakończenie należy stwierdzić, że rozliczanie podatku od kryptowalut to obowiązek, którego nie można lekceważyć. W związku z tym warto skorzystać z aplikacji automatyzujących ten proces, która została opracowana przy pomocy której powstał niniejszy artykuł.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
148 wyświetleń

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *