Różne

E-doręczenia. Elektroniczna korespondencja zamiast listów poleconych


W 2022 roku ma być stopniowo wprowadzany nowy system e-Doręczeń, czyli elektronicznej korespondencji. Oznacza to, że otrzymamy od urzędu elektroniczną wiadomość, która będzie równoważna z listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

Ustawa o doręczeniach elektronicznych weszła w życie w październiku zeszłego roku. Dotyczy ona jednak obowiązków, które zostaną nałożone na administrację czy firmy w 2022 r.

Czym są e-doręczenia?

Na stronie rządowej (gov.pl/e-doreczenia) można przeczytać:

Doręczenia to usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego świadczona przez co najmniej jednego dostawcę usług zaufania (sprawdzonego dostawcę usług, wpisanego do rejestru kwalifikowanych usług zaufania). W praktyce to możliwość odbierania i wysyłania korespondencji drogą elektroniczną, bez konieczności korzystania z papierowej wersji dokumentów (…). Z usługi może skorzystać każdy – zarówno podmiot publiczny, jak i obywatel czy przedsiębiorca, który założy adres do doręczeń elektronicznych. W e-Doręczeniach funkcjonuje także usługa hybrydowa. Jeżeli z jakiegoś powodu nie chcesz lub nie możesz skorzystać z elektronicznej formy odbioru korespondencji, podmioty administracji publicznej będą mogły skontaktować się z tobą w tradycyjny sposób. Dzięki temu otrzymasz korespondencję w formie papierowej, urząd natomiast będzie ją przechowywał w formie cyfrowej.

Kiedy wejdą w życie?

System e-Doręczeń ma być wdrażany stopniowo. Od 5 lipca 2022 r. będzie on obowiązywał organy administracji rządowej, NFZ, ZUS, KRUS, organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz jednostki budżetowe obsługujące te organy.

Kolejne instytucje będą przechodzić na nowy system od 2023 roku. Będą to uczelnie wyższe i PAN. Od 2024 roku – jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, a od 2025 roku – pozostałe podmioty publiczne. Dopiero od 1 października 2029 r. e-Doręczeniami posługiwać się będą sądy i trybunały, komornicy, prokuratura, organy ścigania i Służba Więzienna.

Przedsiębiorcy, którzy będą rejestrować nową firmę po 5 lipca 2022 r. adres e-Doręczeń otrzymają automatycznie, a od października 2022 r. taki adres uzyskają pozostałe, zarejestrowane wcześniej firmy. Przedsiębiorcy będą otrzymywać korespondencję urzędową wyłącznie na skrzynkę elektroniczną.

Zainteresowani mogą już w tym momencie założyć sobie darmową skrzynkę. Wystarczy wejść na stronę gov.pl i złożyć wniosek o założenie adresu do e-doręczeń. Następnie aktywować adres i skrzynkę.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
61 wyświetleń

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *