Biznes

Czym są weksle i kiedy można je sprzedać?


Sprzedaż weksli to alternatywa wobec sprzedaży nieprzeterminowanych faktur bądź długów (przeterminowanych, nieopłaconych faktur). Dzięki sprzedaży weksli można otrzymać pieniądze od ręki i korzystać z nich bez oczekiwania na to, aż dłużnik (trasant) zapłaci. Dowiedz się więcej!

Weksle – czym są i jakie mają rodzaje?

Weksel to dokument poświadczający zobowiązanie jednej strony (trasanta) do zapłaty konkretnej sumy pieniędzy drugiej stronie (remitentowi) w określonym terminie bądź na żądanie. W pierwszym rodzaju – wekslu własnym/prostym – występują tylko te dwie strony. Istnieje też wersja alternatywna, drugi rodzaj weksla, w której pojawia się trzecia strona: trasat. Jest to osoba trzecia, która na polecenie trasanta ma wypłacić pieniądze remitentowi bądź innemu wskazanemu przez niego podmiotowi (na zlecenie remitenta). Ten rodzaj nazywa się wekslem trasowanym/przekazanym.

Dodatkowym podrodzajem jest weksel in blanco, czyli taki dokument, którego nie wypełnia się do końca. Pozostawia się miejsce do wpisania kwoty, daty bądź obu. Dotyczy weksli zarówno własnych, jak i trasowanych.

Sprzedaż weksla własnego, trasowanego, in blanco

Dochodzenie należności wynikających z weksla jest stosunkowo łatwe – prosty dokument jasno określa, kto jest komu dłużny i ile powinien zapłacić. Jeżeli jednak nie ma się czasu na samodzielne działania prawne, można zdecydować się na sprzedaż weksla własnego, trasowanego bądź in blanco. W zależności od rodzaju dokumentu sprzedaż przebiega w oparciu o indos bądź cesję. Co istotne, weksle da się zbywać zarówno w sytuacji, w której termin płatności jeszcze nie minął, jak i po przekroczeniu wskazanej daty. Do korzyści ze sprzedaży należą chociażby otrzymanie znacznej części kwoty wskazanej na wekslu od ręki oraz zapobiegnięcie problemowi w przypadku niewypłacalności trasanta.

Artykuł powstał przy współpracy z firmą AOW.pl.

Zdj. Shutterstock

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
127 wyświetleń

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *