Biznes

Czym jest cesja kredytu hipotecznego?


Kredyt hipoteczny to niezwykle popularny produkt finansowy. Niemal każdy chce posiadać mieszkanie lub dom na własność, a nie każdego stać na zakup nieruchomości z oszczędności. Dlatego, też tak wiele osób dzięki zewnętrznemu finansowaniu spełnia swoje marzenie o lokalu na własność. Kredyty hipoteczne są zobowiązaniem na kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat, w których trakcie bardzo wiele życiowych spraw może ulec zmianie. Jedną z najczęstszych przyczyn dokonywania cesji kredytu na mieszkanie jest rozwód kredytobiorców. Czym zatem jest cesja i w jakim celu się ją przeprowadza?

Czym jest cesja?

Ogólnie rzecz ujmując, cesja jest przeniesieniem wierzytelności (inaczej praw majątkowych) z pierwotnego wierzyciela do majątku osoby trzeciej na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy tymi osobami. Jak to się ma do kredytu hipotecznego? Cesja kredytu hipotecznego oznacza przepisanie kredytu na drugą osobę, na którą od momentu cesji przechodzi obowiązek spłaty rat kredytu. Oznacza to przepisanie kredytu hipotecznego zaciągniętego na zakup nieruchomości z jednoczesnym obowiązkiem spłaty wszystkich kolejnych rat przez kolejną osobę.

Kiedy najczęściej dochodzi do cesji?

Najczęstszą przyczyną przepisania wierzytelności z jednej osoby na druga jest rozwód współkredytobiorców. Jest kilka możliwości rozwiązania sytuacji, w której to kredytobiorcy postanawiają się rozejść i są to następujące sytuacje:

  • Rozstająca się para sprzedaje mieszkanie i natychmiastowo spłaca zadłużenie względem banku.
  • Jedna z osób przejmuje całe zadłużenie i godzi się na samodzielne regulowanie rat.
  • Dodanie lub zmiana współkredytobiorcy.
  • Całkowite przepisanie kredytu na osoby trzecie, które nie były wcześniej stroną umowy o kredyt hipoteczny – jednakże banki podchodzą do tego rozwiązania niechętnie.
  • Cesja kredytu hipotecznego na inną nieruchomość – zmiana dotychczasowego mieszkania na większe lub przeniesienie się do innej miejscowości.

Jak w praktyce wygląda przepisanie kredytu hipotecznego?

Pierwszą czynnością, jaką powinniśmy zrobić, jest uzgodnienie przeprowadzenia cesji z pozostałymi kredytobiorcami. Każda ze stron umowy musi wyrazić zgodę na zmiany dotyczące dalszego spłacania kredytu mieszkaniowego. Na kolejnym etapie informujemy bank o chęci przeniesienia wierzytelności składając wniosek do banku. Bank poddaje nasz wniosek weryfikacji i udzieli zgodę na cesję lub odrzuci wniosek. Osoba, przejmująca kredyt hipoteczny, musi przejść przez procedurę badania zdolności kredytowej, która musi być adekwatnie wysoka do wysokości kredytu. W momencie wydania przez bank pozytywnej decyzji podpisujemy wówczas aneks do umowy kredytowej. Od tej chwili osoba, która przejęła wierzytelność, jest zobowiązana płacić raty kredytu.

W jakim przypadku możemy zrobić cesje?

Jedną z kolejnych opcji jest sytuacja, w której rodzic, chcąc wspomóż swoje dziecko (singla) zaciągnął wraz z nim kredyt hipoteczny. Gdy po czasie pojawił się partner, który w owej nieruchomości zamieszkał, również można dokonać cesji kredytu hipotecznego i podpisać odpowiedni aneks. W przypadku, gdy posiadamy tylko część gotówki na zakup mieszkania i nie chcemy zaciągać długoterminowego zobowiązania finansowego, możemy skorzystać z szybkiego kredytu na zakup mieszkania.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
96 wyświetleń

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *