Biznes

Budowanie identyfikacji wizualnej marki


Budowanie wśród konsumentów świadomości marki jest procesem długotrwałym, który wymaga gruntownego przygotowania i opracowania kompletnej koncepcji. Ze względu na złożoność procesu często wymaga współpracy specjalistów z różnych dziedzin.

Świadomość marki wśród konsumentów, jak ją zbudować?

Sporo osób niezajmujących się marketingiem czy zarządzaniem marką może uważać, że wystarczy wymyślić logo i zadbać, by dzięki reklamie opracowany logotyp utkwił w świadomości klientów. Owszem, jest to ważne, ale to tylko jedna strona medalu. Samo pokazywanie logo w telewizji, internecie czy na klasycznych billboardach może nie doprowadzić do osiągnięcia skutecznego i trwałego celu. Bardzo ważne jest zbudowanie spójnej i kompletnej koncepcji, rozważenie wszystkich aspektów, a także próba przewidzenia reakcji klientów na każde z podejmowanych działań. Marka, aby stać się potęgą na rynku musi kojarzyć się pozytywnie, gdyż tylko takie emocje pozwolą jej uzyskać i utrzymać dobrą pozycję.

Świadomość marki zawsze musi być poparta produktami doskonałej jakości. Bez tego wszelkie działania nie przyniosą skuteczności w długim aspekcie czasu. Ponadto konieczne jest przeprowadzenie analizy, w której określone zostaną docelowe grupy konsumentów produktu, ponieważ ma to kluczowe znaczenie w sposobie przekazu informacji, a często także wpływa na tworzenie odpowiedniego znaku wizualnego.

Budowanie identyfikacji wizualnej, jak ją wykonać?

Budowanie identyfikacji wizualnej marki wymaga dokładnego zaplanowania działań. Dlatego warto powierzyć je specjalistom, którzy mają odpowiednią wiedzę i umiejętności, aby stworzyć projekt na miarę oczekiwań klienta. Oczywiście bardzo ważna jest komunikacja. Żadna firma nie stworzy logotypu nie znając specyfiki działania firmy, oczekiwań klienta, grupy docelowej, dla której marka będzie chciała przygotować swoje produkty.

Podczas projektu logotypu najważniejszymi kwestiami, poza merytorycznym przygotowaniem, są elementy, takie jak określenie ogólnej kolorystyki dla danej marki czy czcionki, jaka zostanie wykorzystana w projekcie. Elementy te pozwalają na opracowanie zarówno logotypu, ale należy pamiętać, że równie ważne jest zaplanowanie wyglądu opakowania, który musi być unikalny jak i zapadać w pamięć konsumenta. Firmy zewnętrzne zwracają uwagę także na inne detale jak np. ogólna kolorystyka przyjęta w pomieszczeniach, budynku. Duże znaczenie ma również wygląd pojazdów, wykorzystywanych w celach firmowych. Pracownicy, poruszając się nimi mają możliwość naturalnej reklamy marki, co zwiększa potencjał wykorzystania dostępnych zasobów. Ważne jest, aby wszystkie te elementy tworzyły spójną całość. Dobrą praktyką jest także wykorzystanie odpowiednio dopasowanych gadżetów reklamowych, także dopasowanych do potrzeb i oczekiwań docelowej grupy odbiorców.

Jak widać budowanie identyfikacji wizualnej marki jest zarówno procesem, który wymaga gruntownego jak i rzetelnego przygotowania, jak również wszelkie działania powinny być umiejscowione w dłuższej perspektywie czasu. Skuteczność działania zależy natomiast od kompleksowego i dobrze przemyślanego podejścia do tematu. Dlatego warto powierzyć zadanie specjalistom, którzy potrafią spojrzeć na zagadnienie szeroko, uwzględniając wszystkie najistotniejsze aspekty oraz maksymalnie wykorzystując dostępne zasoby.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
56 wyświetleń

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *