Różne

Alimenty na małżonka po rozwodzie – kto może się o nie starać?

• Komentarz: 2


O alimenty może ubiegać się małżonek, który jest niewinny rozpadowi małżeństwa od małżonka, w przypadku którego sąd orzekł winę, a także od małżonka – również niewinnego. Świadczeń alimentacyjnych mogą dopominać się także wspólnie winni małżonkowie od siebie nawzajem. Alimentów natomiast nie uzyska winny małżonek od niewinnego. Kiedy małżonek może ubiegać się o alimenty i jak długo drugi małżonek musi płacić zasądzone alimenty?

Rozwód z orzeczeniem o wyłącznej winie jednego małżonka – alimenty

Sprawy o alimenty, szczególnie te, w których jeden z małżonków ubiega się o alimenty dla siebie, a nie dla dziecka, bywają wyjątkowo trudne. Warto zatrudnić adwokata od spraw rodzinnych lub chociaż zasięgnąć porady prawnej, podczas której mecenas wytłumaczy nam cały zakres przepisów odnośnie świadczeń alimentacyjnych oraz w prosty sposób przekaże, co po kolei mamy robić.

Jeśli został orzeczony rozwód z wyłącznej winy jednego małżonka, wtedy druga strona może ubiegać się o alimenty. Musi udowodnić przed sądem, że rozpad małżeństwa spowodował znaczny spadek komfortu życia. Nie oznacza to jednak, że małżonek, który ubiega się o alimenty, musi popaść w biedę, by móc ubiegać się o świadczenie od byłego małżonka.

Sąd, rozpatrując wniosek, bierze pod uwagę status materialny obojga małżonków oraz status materialny powoda z czasów przed rozpadem małżeństwa – a nie sprzed zawarcia związku małżeńskiego.

Rozwód bez orzekania o winie oraz rozwód z orzekaniem o winie obojga małżonków – kiedy można liczyć na alimenty?

W przypadku, gdy małżeństwo rozpada się z winy obojga małżonków lub gdy dostali oni rozwód bez orzekania o winie, jedna strona może pozwać drugą o alimenty. Jednak w tym przypadku powód musi udowodnić, że rozwód przyczynił się do życia w niedostatku, czyli brakuje jej na zastąpienie podstawowych potrzeb. Podobnie, jak w przypadku winy jednego z małżonków, sąd porównuje obecny stan zamożności oraz możliwości zarobkowe obu stron oraz sytuację finansową powoda sprzed rozwodu.

Jak długo trzeba płacić alimenty na małżonka?

O alimenty można starać się już na rozprawie rozwodowej, jak i po ustaniu małżeństwa. W przypadku obu małżonków winnych rozpadowi małżeństwa lub obojga niewinnych, obowiązek alimentacyjny na małżonka obowiązuje przez pięć lat po orzeczeniu o rozwodzie. Uprawniony do świadczeń alimentacyjnych po upływie pięciu lat może ubiegać się o przedłużenie tego okresu, jeśli zaistniały wyjątkowe sytuacje. Najczęściej jest to wypadek, w wyniku którego małżonek jest niezdolny do pracy i pozbawiony środków do życia w postaci emerytury czy renty (czyli wypadek nie może być związany np. z zatrudnieniem).

Czas, na jaki sąd przedłuży obowiązek alimentacyjny, zależy od indywidualnego przypadku, może być nawet dożywotni. Rozpatrując wniosek o przedłużenie obowiązku świadczeń na rzecz powoda, sędzia jednocześnie sprawdza, czy nie ma on krewnych, którzy mogliby otoczyć opieką osobę, która o przedłużenie alimentów się stara. W takiej sytuacji może (ale nie musi) przenieść obowiązek alimentacyjny z byłego małżonka na krewnych.

Inną sytuacją, która wygasza obowiązek alimentacyjny jeszcze przed upływem pięciu lat, jest zawarcie kolejnego małżeństwa przez osobę, której wypłacane były alimenty. W przypadku rozwodu, gdzie winny jest jeden małżonek, obowiązek alimentacyjny nie ustaje po pięciu latach, jedynie po zawarciu kolejnego małżeństwa.

Separacja a alimenty na małżonka

Również w przypadku separacji małżonkowie mogą ubiegać się o alimenty. W takiej sytuacji obowiązek alimentacyjny nie wygasa po pięciu latach, lecz trwa do czasu zakończenia separacji lub rozwodu małżonków.

comments icon2 komentarze
2 komentarze
24 wyświetlenia

One thought on “Alimenty na małżonka po rozwodzie – kto może się o nie starać?

    Napisz komentarz…

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *