Alimenty na małżonka po rozwodzie – kto może się o nie starać?

adwokat od spraw rodzinnych

O alimenty może ubiegać się małżonek, który jest niewinny rozpadowi małżeństwa od małżonka, w przypadku którego sąd orzekł winę, a także od małżonka – również niewinnego. Świadczeń alimentacyjnych mogą dopominać się także wspólnie winni małżonkowie od siebie nawzajem. Alimentów natomiast nie uzyska winny małżonek od niewinnego. Kiedy małżonek może ubiegać się o alimenty i jak długo drugi małżonek musi płacić zasądzone alimenty?

Rozwód z orzeczeniem o wyłącznej winie jednego małżonka – alimenty

Sprawy o alimenty, szczególnie te, w których jeden z małżonków ubiega się o alimenty dla siebie, a nie dla dziecka, bywają wyjątkowo trudne. Warto zatrudnić adwokata od spraw rodzinnych lub chociaż zasięgnąć porady prawnej, podczas której mecenas wytłumaczy nam cały zakres przepisów odnośnie świadczeń alimentacyjnych oraz w prosty sposób przekaże, co po kolei mamy robić.

Jeśli został orzeczony rozwód z wyłącznej winy jednego małżonka, wtedy druga strona może ubiegać się o alimenty. Musi udowodnić przed sądem, że rozpad małżeństwa spowodował znaczny spadek komfortu życia. Nie oznacza to jednak, że małżonek, który ubiega się o alimenty, musi popaść w biedę, by móc ubiegać się o świadczenie od byłego małżonka.

Sąd, rozpatrując wniosek, bierze pod uwagę status materialny obojga małżonków oraz status materialny powoda z czasów przed rozpadem małżeństwa – a nie sprzed zawarcia związku małżeńskiego.

Rozwód bez orzekania o winie oraz rozwód z orzekaniem o winie obojga małżonków – kiedy można liczyć na alimenty?

W przypadku, gdy małżeństwo rozpada się z winy obojga małżonków lub gdy dostali oni rozwód bez orzekania o winie, jedna strona może pozwać drugą o alimenty. Jednak w tym przypadku powód musi udowodnić, że rozwód przyczynił się do życia w niedostatku, czyli brakuje jej na zastąpienie podstawowych potrzeb. Podobnie, jak w przypadku winy jednego z małżonków, sąd porównuje obecny stan zamożności oraz możliwości zarobkowe obu stron oraz sytuację finansową powoda sprzed rozwodu.

Jak długo trzeba płacić alimenty na małżonka?

O alimenty można starać się już na rozprawie rozwodowej, jak i po ustaniu małżeństwa. W przypadku obu małżonków winnych rozpadowi małżeństwa lub obojga niewinnych, obowiązek alimentacyjny na małżonka obowiązuje przez pięć lat po orzeczeniu o rozwodzie. Uprawniony do świadczeń alimentacyjnych po upływie pięciu lat może ubiegać się o przedłużenie tego okresu, jeśli zaistniały wyjątkowe sytuacje. Najczęściej jest to wypadek, w wyniku którego małżonek jest niezdolny do pracy i pozbawiony środków do życia w postaci emerytury czy renty (czyli wypadek nie może być związany np. z zatrudnieniem).

Czas, na jaki sąd przedłuży obowiązek alimentacyjny, zależy od indywidualnego przypadku, może być nawet dożywotni. Rozpatrując wniosek o przedłużenie obowiązku świadczeń na rzecz powoda, sędzia jednocześnie sprawdza, czy nie ma on krewnych, którzy mogliby otoczyć opieką osobę, która o przedłużenie alimentów się stara. W takiej sytuacji może (ale nie musi) przenieść obowiązek alimentacyjny z byłego małżonka na krewnych.

Inną sytuacją, która wygasza obowiązek alimentacyjny jeszcze przed upływem pięciu lat, jest zawarcie kolejnego małżeństwa przez osobę, której wypłacane były alimenty. W przypadku rozwodu, gdzie winny jest jeden małżonek, obowiązek alimentacyjny nie ustaje po pięciu latach, jedynie po zawarciu kolejnego małżeństwa.

Separacja a alimenty na małżonka

Również w przypadku separacji małżonkowie mogą ubiegać się o alimenty. W takiej sytuacji obowiązek alimentacyjny nie wygasa po pięciu latach, lecz trwa do czasu zakończenia separacji lub rozwodu małżonków.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*