Tag

#Czech

Home » Czech

1 post
Bookmark?Remove?

Czechy: Polska i Węgry naruszają praworządność

 - 

Polska i Węgry mogą być teraz zagrożone izolacją, nawet w ramach Grupy Wyszehradzkiej – powiedział minister ds. europejskich Mikulas Bek. Czechy będą chciały wykorzystać przewodnictwo w Unii Europejskiej w 2022 r. do zbudowania silniejszych więzi z państwami p... More »