Miesiąc

lipiec 2023

All posts published in lipiec 2023

10560 artykułów

Oświadczenia ppk

Oświadczenie PPK (Pracowniczy Program Kapitałowy) to dobrowolny program oszczędnościowy, który ma na celu zapewnienie pracownikom dodatkowego źródła emerytalnego. Program został wprowadzony w 2019 roku i jest obowiązkowy dla firm zatrudniających powyżej 250 pr... Czytaj dalej »

Art 50 ustawy o ppk

Art. 50 ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) określa zasady wypłaty środków zgromadzonych w ramach PPK. Zgodnie z tym artykułem, środki gromadzone w ramach PPK mogą być wypłacane pracownikom w trzech sytuacjach: na emeryturę, po osiągnięciu wieku ... Czytaj dalej »

Emerytura ppk pzu kalkulator

Emerytura PPK PZU Kalkulator to narzędzie, które pomaga w obliczeniu wysokości emerytury, jaką można otrzymać po zakończeniu pracy. Jest to szczególnie przydatne dla osób, które chcą zaplanować swoje finanse na przyszłość. Kalkulator umożliwia obliczenie wysok... Czytaj dalej »

Jak zalogować się do konta ppk?

Logowanie do konta PPK jest proste i szybkie. Jest to szczególnie ważne, ponieważ umożliwia dostęp do wszystkich usług i produktów oferowanych przez PPK. W tym artykule omówimy, jak zalogować się do konta PPK, aby móc korzystać z wszystkich jego funkcji. Jak z... Czytaj dalej »

Moje ppk co to jest

Pojęcie „moje PPK” odnosi się do Pracowniczych Planów Kapitałowych, które są programami oszczędnościowymi oferowanymi przez pracodawców w celu umożliwienia pracownikom gromadzenia środków na emeryturę. Programy te są finansowane zarówno przez pracodawców, jak ... Czytaj dalej »

Jak rozliczyć ppk w pit?

Porozumienie o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) to program, który pozwala pracownikom oszczędzać na emeryturę. Pracodawcy są zobowiązani do wpłacania składek na PPK, a pracownicy mogą dobrowolnie dokonywać wpłat. Wszystkie składki i odsetki są zwolnion... Czytaj dalej »

Ppk jak poinformować pracowników

Witamy wszystkich pracowników! Chcielibyśmy poinformować, że nasza firma wprowadza Pracowniczy Program Kapitałowy (PPK). Jest to program, który ma na celu zapewnienie pracownikom dodatkowego oszczędzania na emeryturę. Program jest finansowany zarówno przez nas... Czytaj dalej »

Wypowiedzenie umowy ppk

Wypowiedzenie umowy PPK jest jednym z najważniejszych elementów programu Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). Jest to proces, który pozwala pracownikom na zakończenie uczestnictwa w programie i wypłatę środków zgromadzonych w ich indywidualnym rachunku PPK... Czytaj dalej »

Dokumentacja ppk a akta osobowe

Dokumentacja pracownicza i akta osobowe są ważnymi elementami zarządzania zasobami ludzkimi w każdej firmie. Dokumentacja pracownicza obejmuje wszystkie dokumenty dotyczące zatrudnienia, wynagrodzeń, świadczeń i innych aspektów związanych z pracownikami. Akta ... Czytaj dalej »

Dokument rezygnacji z ppk

Dokument rezygnacji z Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) jest dokumentem, który pozwala pracownikom na zrezygnowanie z uczestnictwa w programie PPK. Program PPK jest programem oszczędnościowym, który ma na celu pomoc pracownikom w oszczędzaniu na emerytur... Czytaj dalej »

Ppk a rca

Prawo cywilne reguluje zasady odpowiedzialności cywilnej, która może być wyrażona w postaci odszkodowania lub zadośćuczynienia. Odpowiedzialność cywilna może być wywołana przez szkodę wyrządzoną osobie trzeciej lub jej mieniu. W takim przypadku istnieją dwa ro... Czytaj dalej »

Wypłata z ppk jak to zrobić

Wpłata do PPK (Pracowniczy Program Kapitałowy) to doskonały sposób na oszczędzanie na emeryturę. Pracodawca i pracownik wspólnie wpłacają określoną kwotę do programu, a następnie pieniądze są inwestowane w celu uzyskania zysku. Wypłata z PPK może być dokonana ... Czytaj dalej »