Różne

Zwolnieni z opłat RTV 2013: kto i dlaczego?


Opłaty RTV 2013 są obowiązkowe dla wszystkich posiadaczy odbiorników radiowych i telewizyjnych. Jednak istnieje kilka grup osób, które są zwolnione z tego obowiązku. Są to osoby, które ukończyły 75 lat, osoby niepełnosprawne oraz osoby, które posiadają odbiorniki radiowe lub telewizyjne wyłącznie do celów naukowych lub dydaktycznych.

Jakie są zwolnienia z opłat RTV 2013?

Zgodnie z ustawą o opłatach abonamentowych z dnia 22 marca 2013 roku, zwolnieni są m.in. posiadacze:

* legitymacji osób niepełnosprawnych,

* legitymacji emerytów i rencistów,

* legitymacji osób uprawnionych do ulg ustawowych,

* legitymacji osób bezrobotnych,

* legitymacji studentów oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Ponadto zwolnieni są posiadacze odbiorników radiowo-telewizyjnych wykorzystywanych wyłącznie do celów naukowo-dydaktycznych lub religijnych oraz odbiorników radiowo-telewizyjnych wykorzystywanych przez osoby niepełnosprawne.

Jakie są zasady i wyjątki dotyczące zwolnienia z opłat RTV 2013?

Zgodnie z ustawą o opłatach abonamentowych z dnia 17 lutego 1992 roku, wszyscy posiadacze odbiorników radiowo-telewizyjnych są zobowiązani do opłacania abonamentu RTV. Zasady dotyczące zwolnienia z tego obowiązku określa Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2012 roku.

Zgodnie z tym rozporządzeniem, osoby uprawnione do zwolnienia z opłat RTV 2013 to:

1. Osoby niepełnosprawne, które posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji;

2. Osoby, które ukończyły 75 lat;

3. Osoby, które posiadają ważny aktualny legitymację wojskową lub policyjną;

4. Osoby, którym przyznano renty rodzinne po żołnierzu poległym lub pomordowanym w czasie II wojny światowej;

5. Osoby, którym przyznano renty rodzinne po ofiarach represji wojennych i okresu powojennego;

6. Osoby, którym przyznano renty rodzinne po ofiarach terroru stanu wojennego;

7. Osoby, którym przyznano renty rodzinne po ofiarach działań antykomunistycznych;

8. Osoby, którym przyznano renty rodzinne po ofiarach represji stalinowskich;

9. Uczniowie szkół publicznych i niepublicznych oraz studenti szkół wyższych na terenie Polski;

10. Uczniowie szkół publicznych i niepublicznych oraz studenci szkół wyższych na terenie Unii Europejskiej lub Europejskiego Obserwatorium Gospodarczo-Społecznego (EOG);

11. Uczniowie siedmioklasowej szkoły podstawowej i gimnazjum na terenie Polski;

12. Uczniowie siedmioklasowej szkoły podstawowej i gimnazjum na terenie Unii Europejskiej lub EOG;

Wyjątkami od powyższych reguł są: osoby posiadające odbiorniki radiowe lub telewizory cyfrowe bezzasilacza (tzw „smart TV”) oraz osoby posiadające odbiorniki radiowe lub telewizory cyfrowe bezzasilacza (tzw „smart TV”) umieszone na statku powietrznym biorącym udział w lotach międzykontynentalnych – te osoby musza opłacić abonament RTV 2013 bezzwrotnie.

Jakie są korzyści dla osób zwolnionych z opłat RTV 2013?

Korzyści dla osób zwolnionych z opłat RTV 2013 są niezaprzeczalne. Przede wszystkim, osoby te nie muszą ponosić kosztów związanych z opłatami abonamentowymi. Ponadto, mogą one korzystać z szerokiego wyboru programów telewizyjnych i radiowych bez dodatkowych opłat. Co więcej, osoby te mają dostęp do szerokopasmowego internetu bez żadnych dodatkowych opłat. Wreszcie, mogą one skorzystać ze specjalnych ofert i promocji oferowanych przez operatorów telewizji kablowej i satelitarnej.

Podsumowując, zgodnie z ustawą o opłatach abonamentowych, zwolnieni z opłat RTV 2013 są: osoby niepełnosprawne, emeryci i renciści, osoby w wieku powyżej 75 lat oraz rodziny wielodzietne.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
0 wyświetleń

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *