Różne

Marszałek Kujawsko-Pomorskiego: Kim jest?


Marszałkiem województwa kujawsko-pomorskiego jest Pani Ewa Monika Mes, która została wybrana na to stanowisko w 2019 roku. Pani Mes jest absolwentką Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie uzyskała tytuł magistra zarządzania. Przed objęciem stanowiska marszałka pracowała jako dyrektor ds. Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Jest czynnym członkiem Platformy Obywatelskiej i od lat angażuje się w działalność społeczną na rzecz regionu.

Jakie są obecne działania marszałka województwa kujawsko-pomorskiego?

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Pani Piotr Całbecki, wraz z zespołem wspiera obecnie działania mające na celu poprawę jakości życia mieszkańców regionu. W ramach tego wsparcia marszałek prowadzi szereg inicjatyw, które obejmują m.in.: rozwój infrastruktury drogowej i kolejowej; modernizację szkolnictwa; tworzenie nowych miejsc pracy; wspieranie rolnictwa i przemysłu; promowanie turystyki i kultury oraz ochronę środowiska. Marszałek wspiera również lokalne organizacje pozarządowe, aby pomóc im w realizacji ich celów. Ponadto marszałek prowadzi działania mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa publicznego oraz poprawienie jakości usług publicznych.

Jakie są plany i cele marszałka województwa kujawsko-pomorskiego na najbliższe lata?

Marszałek województwa kujawsko-pomorskiego ma ambitne plany i cele na najbliższe lata. Wśród nich znajduje się m.in. poprawa jakości życia mieszkańców regionu, rozwój infrastruktury, wspieranie przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc pracy.

Konkretnymi działaniami mającymi na celu realizację tych celów są m.in.: modernizacja dróg i mostów, budowa nowych obiektów sportowych i rekreacyjnych, rozbudowa sieci szkolnej oraz inwestycje w ochronę środowiska naturalnego. Ponadto marszałek planuje stworzenie warunków do rozwoju turystyki oraz wspieranie innowacyjnych przedsiębiorstw i start-upów.

Marszałek województwa kujawsko-pomorskiego zamierza również zwiększyć dostępność usług publicznych poprzez cyfryzację administracji oraz zapewnienie lepszej opieki medycznej i edukacji dla mieszkańców regionu.

Jakie są doświadczenia i sukcesy marszałka województwa kujawsko-pomorskiego?

Marszałek województwa kujawsko-pomorskiego, Pani Piotr Całbecki, posiada bogate doświadczenie i sukcesy w zakresie zarządzania regionem. W latach 2014-2018 pełnił funkcję wicemarszałka województwa kujawsko-pomorskiego, a od 2018 roku jest marszałkiem. W swoim dorobku ma m.in. uczestnictwo w pracach Rady Ministrów oraz Komitetu Stałego Rady Ministrów, a także czynne uczestnictwo w pracach Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Pani Marszałek skutecznie realizuje programy i projekty mające na celu poprawę jakości życia mieszkańców regionu. Dzięki jej staraniom powstało Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz Centrum Badań nad Zanieczyszczeniami Powietrza i Ochroną Środowiska Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Ponadto pod jej kierownictwem powstały nowe inwestycje infrastrukturalne, takie jak budowa drogi ekspresowej S5 czy modernizacja linii kolejowej E75.

Pani Marszałek otrzymała również szereg nagród za swoje osiągnięcia, m.in.: Nagrodę imienia profesora Jana Wegnera za szeroko pojmowaną aktywność społeczną na rzecz rozwoju regionu oraz tytuł „Czarodzieja Innowacji” przyznany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego za dbałość o rozwój innowacyjnych technologii w regionie.

Marszałkiem województwa kujawsko-pomorskiego jest Pani Ewa Monika Mes, która została wybrana na to stanowisko w 2019 roku. Jest ona członkiem partii Prawo i Sprawiedliwość i od tego czasu aktywnie działa na rzecz rozwoju regionu.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
0 wyświetleń

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *