Różne

Kto może wystawić zwolnienie lekarskie?


Zwolnienie lekarskie może wystawić lekarz, który ma uprawnienia do wykonywania zawodu medycznego. Może to być lekarz rodzinny, specjalista lub inny lekarz uprawniony do wykonywania zawodu medycznego. Zwolnienie może być wystawione na podstawie badań przeprowadzonych przez lekarza lub na podstawie informacji udzielonych przez pacjenta.

Jak wystawić zwolnienie lekarskie – porady dla pracowników i pracodawców

Jeśli pracownik potrzebuje zwolnienia lekarskiego, powinien skontaktować się z lekarzem i poprosić o wystawienie odpowiedniego dokumentu. Pracownik powinien pamiętać, aby wypełnić wszystkie niezbędne informacje na zwolnieniu lekarskim, takie jak imię i nazwisko pacjenta, daty okresu zwolnienia oraz podpis lekarza.

Pracodawca powinien otrzymać od pracownika kopię zwolnienia lekarskiego i potwierdzić jej ważność. Pracodawca może również poprosić pracownika o dostarczenie dodatkowych informacji lub dokumentów medycznych, jeśli to konieczne.

Przed wysłaniem zwolnienia lekarskiego do pracodawcy, pracownik powinien upewnić się, że wszystkie informacje są poprawne i aktualne. Przed wysłaniem dokumentu należy również sprawdzić czy jest on podpisany przez lekarza.

Zwolnienia lekarskie – jakie są obowiązujące przepisy?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zwolnienia lekarskie są wydawane przez lekarza w celu umożliwienia pacjentowi odpoczynku i regeneracji sił po chorobie lub urazie. Zwolnienie może być wydane na okres od jednego do trzech miesięcy, a w niektórych przypadkach może być przedłużone. Pracownik ma prawo do otrzymania zasiłku chorobowego, jeśli jest na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 14 dni. Zasiłek chorobowy jest wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i jest ustalany na podstawie składek ubezpieczeniowych opłacanych przez pracownika. Pracownik ma również prawo do otrzymania zasiłku rehabilitacyjnego, jeśli jego stan zdrowia uniemożliwia mu powrót do pracy po okresie zwolnienia lekarskiego.

Jak wystawić zwolnienie lekarskie – krok po kroku

1. Przygotuj wymagane dokumenty. Do wystawienia zwolnienia lekarskiego potrzebne będą dane pacjenta, jego numer PESEL oraz numer ubezpieczenia zdrowotnego.

2. Wybierz odpowiedni druk zwolnienia lekarskiego. Druki są dostępne w placówkach medycznych lub można je pobrać ze stron internetowych Ministerstwa Zdrowia lub Narodowego Funduszu Zdrowia.

3. Wypełnij druk zwolnienia lekarskiego. W pierwszej kolejności należy wpisać dane pacjenta, a następnie datę rozpoczęcia i zakończenia okresu choroby oraz rodzaj choroby i jej przebieg.

4. Podpisz dokument i umieść pieczątkę lekarza lub placówki medycznej, która wystawiła zwolnienie lekarskie.

5. Sprawdź poprawność wypełnionego dokumentu i upewnij się, że wszystkie informacje są prawidłowe i aktualne.

6. Wyślij lub przekaz dokument pacjentowi lub jego pracodawcy, jeśli to konieczne.

Podsumowując, zwolnienie lekarskie może wystawić tylko lekarz lub lekarz weterynarii. Osoba, która nie jest lekarzem lub lekarzem weterynarii, nie może wystawić zwolnienia lekarskiego.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
0 wyświetleń

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *