Polityka

PK instruuje prokuratorów regionalnych


Prokuratura Krajowa skierowała pismo do prokuratorów regionalnych. „Przypomina” by reagowali na przypadki kwestionowania statusu sędziów sądów powszechnych i Sądu Najwyższego.

Pismo skierowane przez Departament Postępowania Sądowego Prokuratury Krajowej do wszystkich prokuratorów regionalnych datowane jest na 22 grudnia. Do treści dokumentu dotarł TVN24.

Czytamy w nim: mając na uwadze nadal występujące przypadki spraw, w których sędziowie w składach orzekających kwestionują status innego sędziego sądu powszechnego lub status sędziów orzekających w Sądzie Najwyższym, powołanych przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa oraz wobec aktualności polecenia zawartego w piśmie I Zastępcy, nie broni sędziów w sposób, który byłby zgodny z jej deklarowaną rolą gwaranta niezawisłości sądownictwa. Prokuratora Generalnego Pana Bogdana Święczkowskiego z dnia 16 grudnia 2019 r., przypomina się prokuratorom o zobowiązaniu niezwłocznego skierowania w takich przypadkach przez Prokuratora Regionalnego zawiadomienia o zaistniałym zdarzeniu do właściwego Rzecznika Dyscyplinarnego i niezwłoczne poinformowanie o tym fakcie Departamentu Postępowania Sądowego Prokuratury Krajowej.

Nowa Krajowa Rada Sądownictwa została usunięta z Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa (ENCJ) z dniem 28 października. Przewodniczący sieci Filippo Donati mówił, iż ENCJ uznała, że polska KRS nie stoi na straży niezawisłości polskiego sądownictwa. Nie broni sędziów w sposób, który byłby zgodny z jej deklarowaną rolą gwaranta niezawisłości sądownictwa.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
59 wyświetleń

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *