Ekologia

KE skarży Polskę. Tym razem chodzi o oczyszczalnie ścieków


Komisja Europejska podjęła decyzję o wniesieniu do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) sprawy przeciwko Polsce. Chodzi o nieprzestrzeganie dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych.

Chodzi o Europejski Zielony Ład, który wyznacza UE cel zerowej emisji zanieczyszczeń. Jak podkreślono w komunikacie, dyrektywa dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych wymaga, aby wdrożyły ją w pełni wszystkie państwa członkowskie wspólnoty.

W dyrektywie tej zobowiązano państwa członkowskie do zapewnienia, aby aglomeracje miejskie (miasta, miejscowości i tereny zamieszkałe) odpowiednio odbierały i oczyszczały ścieki. Eliminując lub ograniczając w ten sposób wszystkie niepożądane skutki, jakie się z nimi wiążą przy ich uwalnianiu do jednolitych części wód – czytamy w komunikacie.

Polska powinna w pełni spełniać wymogi dyrektywy od 2015 r. Ponad 1000 aglomeracji w Polsce nie posiada systemu zbierania ścieków komunalnych. Oznacza to, że ścieki spływają bezpośrednio do rzek, mórz lub jezior bez oczyszczania. A powinny być kierowane do oczyszczalni ścieków przed ich odprowadzeniem.

Ponadto w 415 aglomeracjach, w których ścieki są odprowadzane na obszarach wrażliwych, Polska nie wywiązuje się z bardziej rygorystycznego oczyszczania zgodnie z wymogami dyrektywy.

26 stycznia 2018 r. Komisja skierowała do Polski wezwanie do usunięcia uchybienia, a następnie 14 maja 2020 r. przekazała jej swoją uzasadnioną opinię. Komisja uważa, że pomimo pewnych postępów i wsparcia finansowego w ramach polityki spójności UE, wysiłki władz polskich były dotychczas niezadowalające i niewystarczające. W związku z czym wnosi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej sprawę przeciwko Polsce.

Nieoczyszczone ścieki mogą być zanieczyszczone bakteriami i wirusami, a tym samym stwarzać zagrożenie dla zdrowia ludzi. Zawierają one również takie składniki pokarmowe jak azot i fosfor, które mogą zanieczyszczać wody słodkie i środowisko morskie, ponieważ sprzyjają nadmiernemu wzrostowi alg, które hamują rozwój innych organizmów – uzasadnia  Komisja Europejska.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
195 wyświetleń

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *