Biznes

Czym jest mentoring biznesowy?


Mentoring biznesowy w Polsce to nadal niedoceniana forma wspierania rozwoju pracowników. A dlaczego warto postawić na mentoring w biznesie? Ta najskuteczniejsza metoda szkolenia pracowników – angażuje, inspiruje i pobudza do działania zarówno ucznia (mentee), jak i szkoleniowca, czyli mentora. Czym tak właściwie jest mentoring biznesowy i dlaczego warto wdrożyć go w firmie?

Mentoring biznesowy a coaching – podstawowe różnice

Mentoring często utożsamiany jest z coachingiem, który w naszym kraju jest popularniejszy. Coaching od mentoringu różni się przede wszystkim doświadczeniem trenerów oraz wsparciem, jakie otrzymuje uczeń. Zadaniem coacha jest zadawanie pytań, które pomogą uczniowi znaleźć odpowiedź. Naprowadzanie, podpowiadanie i dawanie wskazówek różni się jednak od udzielania bardzo konkretnej pomocy przez mentora. Mentor, dzięki wiedzy i doświadczeniu w danej dziedzinie, może udzielać bardzo konkretnych wskazań, chociaż znalezienie odpowiedzi nadal leży po stronie mentee. Zdarza się, że gotowe rozwiązanie oferuje mentor, jednak najczęściej bardzo precyzyjnie kieruje mentee, naprowadzając wprost na właściwą drogę.

Relacja mentora i mentee w mentoringu biznesowym

Pracownik, który pracuje w firmie od dłuższego czasu, który realnie wpływa na zyski firmy, który dobrze zna jej strukturę i wie, jakie są jej potrzeby, jest niezwykle cenny. Taki potencjał warto wykorzystać, a poprzez mentoring biznesowy korzyści mogą być naprawdę nieocenione. Jednak nie każdy doświadczony pracownik będzie dobrym mentorem, który oprócz doskonałej znajomości firmy i całej branży musi cechować się pewnymi skillami. Empatia, asertywność, konsekwencja i łatwość w nawiązywaniu relacji to najważniejsze atrybuty mentora.

Aby mentoring przyniósł korzyści, również mentee musi wykazać się pewnymi cechami. Ambicja, chęć poszerzania kompetencji zawodowych i zaangażowanie są niezbędne, by szkolenie zakończyło się sukcesem. Dokładna forma, jaką przybiera mentoring biznesowy, zależy od wewnętrznych ustaleń w firmie. Niektóre przedsiębiorstwa sięgają po mentorów z zewnątrz, którzy z jednej strony znają branżę, a z drugiej mają świeże spojrzenie na działanie firmy i poszczególnych jej działów.

Mentoring biznesowy – korzyści dla mentee, mentora i firmy

Nie wszystkie szkolenia można przeprowadzać w formie mentoringu. Mentoring to proces, który wymaga czasu i dość dużego zaangażowania zarówno mentora, jak i mentee. Oczywistym jest więc fakt, że mentoring biznesowy sprawdzi się jedynie w przypadku długotrwałych szkoleń – np. tych prowadzących do awansu. Co więcej – im bardziej złożone zagadnienie, tym bardziej warto wprowadzić mentoring. Korzyści z kierowania ścieżką rozwoju pracownika właśnie poprzez mentoring zauważymy na wielu płaszczyznach.

Rozwój mentee, rozwój mentora wpłyną pozytywnie na obu pracowników, przekładając się bezpośrednio na sprawniejsze działanie firmy. Niezaprzeczalnie bowiem z mentoringu korzyści czerpie nie tylko uczeń, ale również nauczyciel – kształtuje on swoje kompetencje managerskie i kierownicze, a także zdobywa nowe doświadczenia od mentee. To uczeń nadaje bieg wydarzeniom, wybiera tematy i problemy, jakie omawia z mentorem, a poprzez zadawanie pytań niejednokrotnie wpływa na postrzeganie pewnych zagadnień przez mentora.

Należy pamiętać, że nieszablonowe podejście do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem przez mentora, musi wpisywać się w ogólne wytyczne firmy. Pewne procedury i kultura organizacji obowiązują zatem również podczas sesji, a do ich przestrzegania zobowiązany jest każdy pracownik firmy.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
112 wyświetleń

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.