Biznes

Ubezpieczenie kredytu gotówkowego – czy warto się na nie zdecydować?


Ubezpieczenie kredytu gotówkowego nie jest obowiązkowe. Jest to usługa, która łączy produkt bankowy z usługami finansowymi – w tym przypadku ubezpieczonym jest jednak bank, a nie kredytobiorca. Czy warto wykupić ubezpieczenie kredytu gotówkowego, jeśli przewidujemy wcześniejszą spłatę zobowiązania?

Co obejmuje ubezpieczenie kredytu gotówkowego?

Ponieważ to nie kredytobiorca jest podmiotem ubezpieczonym w ramach ubezpieczenia kredytu gotówkowego, a bank, nie może on realnie wpływać na OWU. Należy jednak dokładnie się z nimi zapoznać – może się bowiem okazać, że ubezpieczenie to obejmuje niewielki zakres zdarzeń.

W ramach ubezpieczenia kredytu gotówkowego bank najczęściej jest objęty ochroną na wypadek straty pracy przez kredytobiorcę, stałego inwalidztwa, niezdolności do pracy. Nierzadko w ramach ubezpieczenia kredytu gotówkowego zawarte jest również ubezpieczenia na życie. Dzięki niemu w przypadku śmierci kredytobiorcy długi nie przechodzą na spadkobierców, a spłaca je ubezpieczyciel.

Ubezpieczenie kredytu gotówkowego – warto je wykupić?

Realne koszty kredytu gotówkowego w większości przypadków zwiększają się po wykupieniu ubezpieczenia. Można spotkać się z oddzielną ofertą dla osób, które decydują się na wykupienie ubezpieczenia kredytu gotówkowego, jednak rzadko kiedy mniejsze oprocentowanie pokrywa koszty kredytu gotówkowego. Jednak z całą pewnością zabezpiecza nas ono na wypadek zdarzeń losowych, które uniemożliwiają spłatę kredytu.

Jeśli biorąc kredyt, bierzemy pod uwagę wcześniejsza jego spłatę, również możemy zdecydować się na ubezpieczenie. W przypadku spłaty kredytu przed terminem, odzyskujemy część kosztów kredytu. Zwrot ubezpieczenia kredytu oraz innych kosztów dokonywany jest najczęściej na podstawie wniosku, jakie musi złożyć klient do banku. Wysokość zwrotu obliczana jest proporcjonalnie – kredytobiorca odzyskuje koszty kredytu za okres, o jaki przyspieszył spłatę zobowiązania.

Artykuł powstał we współpracy z Kancelarią Finansową Odbierz Pieniądze.

Fot. Shutterstock.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
37 wyświetleń

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *